Gevinsten ved at tage blodfortyndende medicin overstiger i de fleste tilfælde risikoen for blødning, men det er altid en individuel vurdering, forklarer Hjerteforeningens forskningschef

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Et medlem har skrevet til os efter at have læst artiklen ”Ny operation beskytter patienter med atrieflimren mod blodpropper i hjernen” i det seneste nummer af Hjertenyt. Hun tager selv blodfortyndende medicin og undrer sig over, at risikoen for at få blødninger ved blodfortyndende behandling er mellem 2-4 procent. På indlægssedlen i de blodfortyndende præparater oplyses en lavere risiko. Vi har spurgt Gunnar Gislason, Hjerteforeningens forskningschef, om, hvad blødningsrisikoen er ved blodfortyndende medicin.

– Blødningsrisikoen afhænger meget af den population, du behandler. De 2-4 procent gælder typisk for ældre patienter, som ofte tager anden medicin. De har flere risikofaktorer, som gør, at de er mere modtagelig for at blive ramt af en blødning. Hvad angår indlæggelsessedlen i de forskellige blodfortyndende præparater, så beregnes de ud fra en gennemsnitlig risiko uafhængigt af den tilstand, som behandles. Det vil sige, at deres risikoberegning tager ikke højde for patientens alder eller om de fejler noget andet som fx blodprop i benene og lungene, eller forkammerflimren (atrieflimren), siger Gunnar Gislason.

Flere faktorer
Når lægen overvejer at sætte en patient i blodfortyndende behandling, så opvejer vedkommende altid, hvor stor er risikoen for at få blodpropper, fx i hjernen, i forhold til at få en blødning. Blødningsrisikoen afhænger af flere faktorer, og lægen vurderer altid individuelt, inden man beslutter at starte behandling. Nogle af risikofaktorerne, som har betydning for din blødningsrisiko og din risiko for blodpropper, er forhøjet blodtryk, alder, tidligere alvorlige blødninger, nyrefunktion og diabetes, forklarer Gunnar Gislason.

– Generelt kan man sige, at for de fleste patienter overstiger gevinsten ved behandling (forebyggelse af blodpropper) risikoen for blødning, men det er altid en individuel vurdering. Det er derfor vigtigt, at patienten bliver grundigt informeret før opstart og ikke stopper sin blodfortyndende behandling uden at have talt med sin læge, siger han.

Mere end 100.000 danskere tager blodfortyndende medicin fx Maravan eller nogle af de nye præparater som Pradaxa, Eliquis og Xarelto.

Læs mere om lukning af venstre hjerteøre, der bruges til at forebygge blodpropper i hjernen

Læs mere om blodfortyndende medicin 

Læs artiklen: Ny operation beskytter patienter med atrieflimren mod blodpropper i hjernen i Hjertenyt nr. 3, 2015, side 26-28