Ny undersøgelser fra Statens Intitut for Folkesundhed

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

 

Næsten dobbelt så mange nordjyder som københavnere dør af en blodprop i hjertet, før de kommer i behandling på hospital. Det viser en helt ny undersøgelse, som Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har foretaget for Hjerteforeningen
Den store forskel i hjertedød af blodprop uden for hospital gælder både mænd og kvinder. 71 mænd pr. 100.000 i Region Nordjylland dør af en blodprop i hjertet, inden de kommer til hospital, mens 38 pr. 100.000 mænd i Region Hovedstaden dør af en blodprop inden behandling på hospital. For kvinderne er tendensen den samme. Her dør 17 kvinder pr. 100.000 i Region Hovestaden af en blodprop, inden de kommer på hospital, og 36 kvinder i Region Nordjylland pr. 100.000 dør af blodprop uden for hospital.
Den nye undersøgelse viser samtidig, at den store forskel i dødelighed af blodpropper ikke skyldes indsatsen på hospitalerne. Der er nemlig ikke forskel i 30 dages overlevelsen blandt de indlagte med blodpropper på tværs af regionerne. Det gælder både blandt mænd og kvinder. Kun blandt kvinder over 85 år indlagt med blodprop i hjertet i Region Nordjylland er overlevelsen lidt dårligere sammenlignet med de andre regioner.
God behandlingskvalitet på hospitalerne
I Hjerteforeningen glæder man sig over, at behandlingen efter en blodprop er på det samme høje niveau på hospitalerne i alle regioner. Til gengæld bekymrer det Hjerteforeningens formand, Henrik Steen Hansen, overlæge, dr.med. på Odense Universitetshospital, at der tilsyneladende er mange flere, der dør af en blodprop i hjertet uden for hospital i Region Nordjylland i forhold til de andre regioner.

Den nye undersøgelse giver dog ikke en entydig forklaring på årsagen til den højere dødelighed af blodpropper i hjertet i Region Nordjylland. Ifølge forskerne bag undersøgelsen kan forskellen skyldes forskel i måden at opgøre dødsårsager på, længere afstande til hospitalerne eller tilbøjelighed til at reagere for sent på symptomer.

Hjerteforeningen mener, at for sen reaktion på symptomer på blodprop kunne være en mulig forklaring. Derfor opfordrer Hjerteforeningen til, at man skal være opmærksom på smerter i brystet, og ikke tøve med at ringe efter hjælp:
– Man skal selv være mere opmærksom og ikke tøve med at kontakte lægen, hvis man har symptomer på en blodprop. En blodprop er mest alvorlig i de første timer. Hvis ikke man hurtigt tager sine symptomer alvorligt og får slået alarm, er der en langt større risiko for, at man kan dø, inden man kommer på hospitalet. Få minutter kan afgøre forskellen mellem liv og død, hvis blodproppen rammer, siger Hjerteforeningens formand, Henrik Steen Hansen.
Hjerteforeningen har undersøgt om de nuværende lands- og patientregistre giver information om, hvornår patienterne oplever smerter, og hvor lang tid der går, før de kontakter sundhedsvæsnet. Desværre er disse informationer ikke opgjort i de nuværende patientregistre.
Derfor opfordrer Hjerteforeningen nu regionerne til at komme på banen:
– Vi er nødt til at komme til bunds i den ulighed, der er i overlevelse af blodprop i hjertet i forskellige dele af Danmark. Denne opgave må regionerne nu påtage sig. Særligt Region Nordjylland må undersøge, om det er forskel i registrering af dødsårsag, afstande til hospital eller forskel i, om patienterne reagerer i tide på symptomer på en blodprop i hjertet, der er årsag til de uacceptable forskelle, understreger Hjerteforeningens formand, Henrik Steen Hansen.
Symptomer på blodprop i hjertet
  • En blodprop i hjertet giver som regel kraftige smerter i brystet. Smerterne er individuelle.
  • Smerterne kan stråle ud i armen eller op i halsen eller kæben. De kan vare flere timer og følges af mathed, kvalme, opkastninger, åndenød, svimmelhed, klamsved og dødsangst.
  • Det kan føles, som om der ligger et snævert bånd om brystet.
  • Hver femte blodprop giver ikke smerter, men kun alment ubehag og angst.
  • Blodproppen skal fjernes hurtigt, enten med medicin eller med en akut ballonudvidelse.
Andre fund i den nye undersøgelse om dødelighed og overlevelse af blodprop i hjertet

Der gøres umiddelbart interessante fund i undersøgelsen, hvor SIF på vegne af Hjerteforeningen har undersøgt regionale forskelle i dødeligheden af blodprop i hjertet samt overlevelse efter en blodprop i den danske befolkning på 35 år eller derover i perioden 2007-2011.

Dødelighed efter blodprop i hjertet:
  • Den højeste dødelighed af blodprop i hjertet ses i Region Nordjylland både blandt mænd og kvinder. 43 procent af dødsfaldene af blodprop i hjertet sker under en indlæggelse på hospital. 57 procent af dødsfaldene af blodprop i hjertet sker uden for hospital.
  • Dødeligheden af blodprop er højest i Region Nordjylland. Især ligger Region Nordjylland højt i opgørelsen over dødsfald uden for hospital. Dette kan skyldes flere forhold. Forskel i registreringspraksis, forskel i tilbøjelighed til at reagere sent på symptomer i tide eller være opsøgende i forhold til lægebesøg.
  • Endelig kan afstanden til hospitaler have en effekt i forhold til den forhøjede dødelighed uden for hospital af blodprop i hjertet.
Overlevelse efter blodprop i hjertet:
  • Overlevelsen 30 dage efter en indlæggelse for blodprop i hjertet er på samme niveau i de fem regioner. Det gælder mænd og kvinder, og det gælder alle aldersgrupper.
  • Kun blandt kvinder i Region Nordjylland i aldersgruppen 85 år eller derover er overlevelsen lidt dårligere sammenlignet med de andre regioner.
Lidt historik om undersøgelsen om regionale forskelle og hjertedød af blodprop:
I foråret 2014 udkom rapporten “Hjertekarsygdomme i Danmark 2011. Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 2002”, som Statens Institut for Folkesundhed udarbejdede for Hjerteforeningen. Rapporten indeholdt blandt andet opgørelser af dødelighed og incidens af blodprop i hjertet fordelt på regioner. Analyserne i rapporten viste, at der var en højere dødelighed af blodprop i hjertet i Region Nordjylland sammenlignet med de øvrige danske regioner, hvorimod der ikke var forskel i, hvor mange der bliver ramt. Disse resultater skabte en del debat om, hvilken rolle faktorer, som behandlingskvalitet, afstand til hospital eller forskellig sundhedsadfærd regionerne imellem spiller.
Hjerteforeningen tog på den baggrund initiativ til den nye analyse, der belyser de regionale forskelle i registrerede dødsfald af blodprop i hjertet og 30 dages overlevelsen efter blodprop i hjertet.