Ultralydsundersøgelser af halspulsåren kan afsløre, om du har åreforkalkninger. Men de kan ikke forbedre vurderingen af raske personers risiko for blodprop i hjertet eller hjernen. Det konkluderer tre faglige selskaber i nyt holdningspapir. Vil du have vurderet din risiko for hjertekarsygdom, anbefaler Hjerteforeningen, at du går til egen læge

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail - klik her.
(Du må meget gerne indsætte link til artiklen i din mail.)

Med ultralyd kan man ”kigge” gennem huden, ind i kroppen og spotte selv små aflejringer af kalk og forsnævringer i pulsårerne. Forskere har blandt andet vist, at de personer, hvor en ultralydsskanning af halspulsåren afslører forsnævringer, også er de personer, der er i risiko for senere at udvikle blodpropper i hjertet.

Opdagelsen har givet anledning til at undersøge, om metoden kan give et bedre mål for personers risiko for at blive hjertesyge, end de nuværende metoder. Er den det, ville den kunne hjælpe til at forebygge blodpropper i tide og blandt de rette.

Men nu har Dansk Cardiologisk Selskab, Dansk Neurologisk Selskab og Dansk Selskab for Almen Medicin i et nyt holdningspapir gennemgået forskningen på området og konkluderer, at ultralydsskanning af halspulsårerne ikke kan give ekstra information om raske personers risiko for at udvikle hjertekarsygdom.

– Metoden giver ikke mere viden end de almindelige undersøgelser for risiko for hjertekarsygdom, som man allerede nu kan få foretaget hos lægen, siger formand for Dansk Cardiologisk Selskab, overlæge, ph.d. Christian Gerdes.

Benyt de nuværende metoder indtil vi ved mere
De tre selskaber tog initiativ til holdningspapiret, fordi flere og flere patienter henvender sig med et ønske om at få foretaget en halsskanning eller allerede har fået foretaget en ved en privatklinik.

Hjerteforeningens formand, overlæge, dr.med. Henrik Steen Hansen, er derfor glad for nu at have de faglige eksperters vurdering af den nye type undersøgelse, som giver vigtig viden til både patienter og læger.

– De konkluderer klart, at der ikke er dokumentation for, at ultralydsskanning kan hjælpe raske personer. Hjerteforeningen anbefaler derfor fortsat, at personer, der vil vide mere om deres risiko for hjertekarsygdom, går til egen læge og får undersøgt sin risiko ved hjælp af den almindelige risikovurdering, der baserer sig på bl.a. blodtryk, kolesteroltal, blodsukker, rygning og patientens øvrige livsstil, siger Henrik Steen Hansen.

Men der er stadig behov for bedre metoder til at diagnosticere hjertekarsygdom i tide, understreger Henrik Sten Hansen.

– Vi kan sagtens blive bedre til at vurdere, hvem der vil have gavn af forebyggende behandling og til at opdage dem tidligt i forløbet. Derfor skal vi også have yderligere forskning i metoder, der kan forbedre diagnostikken og dermed den forebyggende behandling af hjertekarsygdom, siger Henrik Steen Hansen.

Få gratis hjælp
Er du i tvivl, og vil du gerne vide mere om hjertekarsygdom og din risiko, kan du kontakte din læge eller en af Hjerteforeningens rådgivere i dit lokale rådgivningscenter eller på Hjertelinjen, tlf. 80 20 33 66.