Blodfortyndende medicin bruges til mange forskellige sygdomme i hjerte og kredsløb. Som oftest er det primære mål at forebygge eller behandle blodprop forskellige steder i kroppen.

Blodpropperne kan fx være i:

  • Hjertet
  • Hjernen
  • Lungerne
  • Benene

Blodfortyndende behandling er forskellig alt efter, om den skal behandle eller forebygge blodprop i pulsårerne eller i venerne i blodkredsløbet.

Blodprop i pulsårerne
Pulsårerne er de blodårer, der fører blodet fra hjertet og ud i kroppen.
Blodprop i pulsårerne skyldes ofte åreforsnævring. Det er fx blodprop i hjertet og visse former for blodprop i hjernen . Når der dannes en blodprop i fx hjertet, er en del af mekanismen, at blodpladerne klumper sammen og laver en blodprop. Så ved forebyggelse og behandling af blodprop i pulsårerne, vil den blodfortyndende behandling ofte være for at forebygge, at blodpladerne klumper sammen.

Medicin mod blodprop i pulsårene

Alle præparaterne til forebyggelse og behandling af blodprop i pulsårerne er medicin, som hæmmer blodpladerne. Ofte vil du skulle tage flere af præparaterne samtidig i kortere eller længere tid.

Medicinen der oftest anvendes er:

  • Acetylsalicylsyre
  • Clopidogrel
  • Brilique (ticagrelor)
  • Efient (prasugrel)

Læs mere om hver enkelt produkt længere nede.

Blodprop i venerne

Vener er de blodårer, der fører blodet tilbage til hjertet.

Blodpropper, der opstår i venerne, skyldes primært manglende cirkulation eller øget størkneberedskab i kroppen, og skyldes altså ikke åreforsnævring. Det kan også skyldes en medfødt fejl i størknesystemet. Mekanismen er en helt anden end i pulsårerne.
Manglende eller nedsat cirkulation opstår fx ved manglende eller nedsat bevægelse af benene i længere tid fx pga. sengeleje eller brækket ben. Øget størkneberedskab kommer fx efter operation og ved visse kræftsygdomme. I disse tilfælde opstår blodproppen typisk ét sted fx i benene og føres med blodet et andet sted hen, hvor blodproppen giver symptomer, fx i lungerne. Blodprop i venerne ser man altså ved blodprop i benene, blodprop i lungerne og vissesjældne former for blodprop i hjernen. Ved behandling eller forebyggelse af blodpropper i venesystemet, er den blodfortyndende behandling typisk rettet imod, at blodet størkner, når det cirkulerer dårligt. Behandlingen virker ved at hæmme forskellige trin i størkningsmekanismen i blodet.

Medicin mod blodprop i hjernen ved atrieflimmer/atrieflagren

Blodpropper i hjernen ved atrieflimmer/atrieflagren kan forbygges ved anvendelse af NOAK (Nye Orale AntiKoagulantia) eller Marevan/Marcumar. Der findes foreløbigt 4 typer af NOAK:  Pradaxa (dabigatran), Xarelto (rivaroxaban), Eliquis (apixaban) og Lixiana (edoxaban).

. I undersøgelser af NOAKs er der vist flere fordele i forhold til behandling med Marevan eller Marcoumar. Det være sig enten lavere risiko for blodpropper i hjernen eller lavere risiko for blødninger. Derudover behøver du ikke at få kontrolleret effekten af medicinen med blodprøver, hvilket er nødvendigt med Marevan og Marcoumar.

Der findes en antidot (”modgift”) til Pradaxa, som kan være nødvendig ved større blødninger eller ved akutte kirurgiske indgreb og procedurer, hvor der kan opstå et akut behov for at fjerne den blodfortyndende effekt. I 2020 blev en antidot til Eliquis og Xarelto introduceret.

Generelt gælder, at der foretages en vurdering af risikoen for blodprop i forhold til risikoen for blødning, hver gang du bliver sat i blodfortyndende behandling. Det betyder, at det fx ikke er alle med atrieflimren, der skal have blodfortyndende behandling.

Medicin mod blodprop i pulsårerne

Blodprop i pulsårerne skyldes åreforsnævring.

Det er fx blodprop i hjertet og visse former for blodprop i hjernen. Når man danner en blodprop i hjertet, vil den blodfortyndende behandling ofte være at forebygge, at blodpladerne klumper sammen.

Alle præparaterne til forebyggelse og behandling af blodprop i pulsårerne er derfor medicin, som hæmmer blodpladerne. Ofte vil du skulle tage flere af præparaterne samtidig i kortere eller længere tid.

Acetylsalicysyre
Clopidogrel
Brilique (ticagrelor)
Efient (Prasugrel)

 

Medicin mod blodprop i hjernen ved atrieflimmer eller til behandling af blodprop i venerne

Blodpropper, der opstår i venerne, skyldes primært manglende cirkulation eller øget størkneberedskab i kroppen. En medfødt fejl i blodets størknesystem kan også være årsagen til en blodprop i venerne.

Manglende eller nedsat cirkulation kommer fx ved ingen eller nedsat bevægelse af benene i længere tid. Det kan fx være i forbindelse med sengeleje eller et brækket ben. Nedsat cirkulation af blodet opstår også i hjertes forkamre ved atrieflimren. Øget størkneberedskab kommer fx efter operation og ved visse kræftsygdomme. I disse tilfælde opstår blodproppen typisk i benene eller i hjertets forkamre og føres med blodet et andet sted hen fx til hjernen eller lungerne, hvor den så giver symptomer. Blodprop i venerne er altså blodprop i benene, blodprop i lungerne og visse former for blodprop i hjernen.

Ved behandling eller forebyggelse af blodpropper i venesystemet er behandlingen typisk rettet imod at undgå at blodet størkner, når det cirkulerer dårligt. Det gør man ved at hæmme forskellige trin i størkningsmekanismen i blodet.

De senere år er der kommet flere nye lægemidler på markedet til behandling og forebyggelse af blodpropper ved atrieflimren. Indtil de kom på markedet, brugte man primært Marevan/Marcoumar.
De nye midler til behandling og forebyggelse af blodpropper ved atrieflimren, er Pradaxa (dabigatran), Xarelto (rivaroxaban), Eliquis (apixaban) og Lixiana (edoxaban). Nogle har allerede været brugt i flere år til forebyggelse af blodpropper ved knæ og hofteoperationer, og Xarelto (rivaroxaban) bruges også ved blodpropper i ben og lunger.

De nye midler kan i mange tilfælde bruges i stedet for blodfortyndende behandling med Marevan og Marcoumar ved atrieflimren. I undersøgelser af de nye lægemidler er der vist flere fordele i forhold til behandling med Marevan eller Marcoumar. Det være sig lavere risiko for blodpropper i hjernen eller lavere risiko for blødninger. Derudover behøver du ikke at få kontrolleret effekten af medicinen med blodprøver, hvilket er nødvendigt med Marevan og Marcoumar.

De nye midler er dog alle dyrere end Marevan eller Marcoumar, men der ydes generelt tilskud. Kun Pradaxa (dabigatran) har en ”modgift” (antidot), som kan være nødvendig ved større blødninger, akutte operationer mm. Indtil videre er der kun registreret få problemer med behandling med de nye lægemidler, men der er mulighed for, at der dukker nogen op, når der kommer mere erfaring med medicinen.

Generelt gælder, at der foretages en vurdering af risikoen for blodprop i forhold til risikoen for blødning, hver gang du bliver sat i blodfortyndende behandling. Det betyder, at det fx ikke er alle med atrieflimren, der skal have blodfortyndende behandling.

Eliquis (apixaban)
Pradaxa
Xarelto (Rivaroxaban)
Marevan/Marcoumar (AK-behandling)
Lavmolekylært heparin

 

VIDEO: Se video om Hjerteforeningens forskning, som du kan støtte

STØT FORSKNINGEN I DAG