Forside > Sygdomme > Takykardi (hurtig hjerterytme)
Hjertesygdom
Takykardi (hurtig hjerterytme)
Takykardi (hurtig hjerterytme) er som regel en ufarlig tilstand, som næsten alle oplever på et tidspunkt i deres liv.

Ved takykardi oplever du, at dit hjerte slår hurtigere end normalt. Årsagen kan variere, og tilstanden skyldes ikke nødvendigvis sygdom. Hvis du oplever symptomer på hurtig hjerterytme, er der gode muligheder for behandling, alt efter hvad årsagen er.

Takykardi inddeles efter det område, de opstår i:
Supraventrikulære takykardier: omfatter den form for hurtig hjerterytme, som udspringer fra sinusknuden, hjertets forkamre (atrierne), forkamrenes ledningssystem eller ledningsbanen mellem atrierne og ventriklerne (den accessoriske ledningsbane).

Ventrikulære takykardier: betegnelse for den hjerterytme, der opstår i hjertets hovedkamre (ventriklerne). Ventrikulær takykardi er defineret ved tre eller flere på hinanden følgende ekstra hjerteslag (ventrikulære ekstrasystoler), som vil opleves som mærkbart forhøjet puls (160-249 pr. minut). Ventrikulær takykardi opdeles i vedvarende og ikke-vedvarende (aftager efter max. 30 sekunder).

Årsager

Der kan være flere årsager til hurtig hjerterytme, og tilstanden er ofte ganske ufarlig. I de fleste tilfælde skyldes hurtig hjerterytme fysisk aktivitet, indtag af stimulanser såsom kaffe, the og alkohol eller nervøsitet.

I nogle tilfælde kan hurtig hjerterytme skyldes en fejlfunktion i hjertet, hvor pulsen i anfald stiger til mere end 100 slag i minuttet.

Årsager kan være:

 • Atrieflimren 
 • Atrieflagren 
 • Hjertekammerflimren
 • Wolff-Parkinson-White-syndrom (WPW) 

 

Symptomer

Symptomer på takykardi kan variere fra person til person. Du kan opleve:

 • Puls, der stiger til over 100 slag per minut i hvile
 • Hjertebanken
 • Trykken, uro og sitren i brystet
 • Åndenød
 • Mathed
 • Angst
Kontakt læge eller skadestue, hvis du oplever anfald af hurtig hjerterytme, der gentager sig, varer længere end få minutter, eller hvis du bliver svært utilpas.  

Undersøgelser

Ved mistanke om hurtig hjerterytme vil lægen overvåge din hjerterytme og dit hjertes elektriske impulser. Først vil du få taget et elektrokardiogram (EKG).  

Hvis du kun har anfald en gang imellem, er det muligt at overvåge din hjerterytme ved brug af en Holter-monitor, som registrerer alle hjerteslag i op mod to døgn.

Hvis du har sjældne anfald (en gang om ugen eller mindre), er det muligt at overvåge din hjerterytme med en R-test eller en event recorder. Disse apparater optager kun, når der er forstyrrelser i hjerterytmen. Du kan også aktivere dem, når du føler ubehag.

Hvis du har meget sjældne anfald, kan du få opereret en lille overvågningsenhed ind under huden ved siden af brystbenet. Den optager kun, når der er forstyrrelser i hjerterytmen.

 

Behandling

Behandling af takykardi afhænger af årsagen.

 

Livet med takykardi

Det er sundt for dig at være fysisk aktiv som en del af livet efter en hjerte-kar-sygdom, ligesom sunde kostvaner er en vigtig del af dit liv med hjertesygdommen.

Motion

Motion er vigtigt i behandlingen af næsten alle hjerte-kar-sygdomme. Når dit hjerte er veltrænet, har det lettere ved at klare belastninger. Præcis som andre muskler i din krop. Er du i form, er mange ting lettere i hverdagen. Og det giver dig livskvalitet og velvære.

Kost

Spis sund mad som hjertepatient for at forbedre dit sygdomsforløb. Sund og varieret mad kan være med til at sænke et for højt blodtryk og et forhøjet kolesteroltal.
Sund mad kan have en positiv effekt hos patienter der skal passe på overvægt eller hjælpe ved et ikke planlagt vægttab pga. fx sygdom. Sund mad for hjertet kan samtidig give mere energi og overskud.

Rygning

Hvis du ryger, har det en alvorlig effekt på hjertet, og det er derfor vigtigt, at du er røgfri og undgår passiv rygning, når du har en hjerte-kar-sygdom.

Du kan læse mere om motion, kost, rygning og få en masse gode råd til sundere livsstil her på hjerteforeningen.dk

Ordforklaringer

Få en oversigt over betegnelser, som ofte bliver brugt som lægefagligt udtryk eller forkortelse.

 • Takykardi kaldes også for hurtig hjerterytme, hurtig puls og høj puls.
 • Atrieflimren kaldes også for forkammerflimren.
 • Wolff-Parkinson-White-syndrom kaldes også for WPW-syndrom og forkortes WPW.
 • Hjertekammerflimren kaldes også for rytmeforstyrrelser fra hjertekamrene.
 • Elektrokardiogram kaldes også for hjertekardiogram. Elektrokardiogram forkortes EKG.