Forside > Sygdomme > Atrieflimren og atrieflagren
Hjertesygdom
Atrieflimren og atrieflagren
Atrieflimren og atrieflagren kaldes også for forkammerflimren og forkammerflagren og er de hyppigste former for rytmeforstyrrelser i hjertet. Atrieflimren og atrieflagren giver de samme symptomer og behandles ens.

Begge udgår fra hjertets forkamre, medfører i udgangspunkt de samme symptomer og behandles stort set ens. Da disse rytmer dannes i forkamrene, er de sjældent farlige. 

Men forbliver rytmeforstyrrelsen ubehandlet, kan det medføre alvorlige bivirkninger i form af blodpropper til især hjernen eller udvikling af svækkelse af hjertets pumpekraft, også kaldt hjertesvigt.

Disse følgevirkninger kan forebygges – men det kræver en diagnose samt en målrettet og effektiv behandling.

Hvis du har fået atrieflimren eller -flagren eller har risikofaktorer for at udvikle det, vil du i det følgende kunne lære mere om sygdommene, hvad der sker i hjertet og i kredsløbet, og hvilke signaler din krop sender dig, som du bør reagere på.

Med den viden kan du opnå større forståelse for din sygdom. Du får hermed mulighed for i samarbejde med din læge at finde den behandling, der passer bedst til dig.
Det kan alt sammen give dig bedre livskvalitet med din atrieflimren eller atrieflagren.

Årsager

Medvirkende årsager til udvikling af atrieflimren/-flagren:

 • Høj alder
 • Alle typer hjertesygdomme
 • Forhøjet blodtryk
 • Forhøjet stofskifte
 • Overvægt
 • Diabetes
 • Søvnapnø
 • Mandligt køn

 

Hjertet har et elektrisk ledningssystem. I den normale hjerterytme, også kaldet sinusrytme, vil et hjerteslag starte med en elektrisk impuls i et lille område i højre forkammervæg (sinusknuden). Strømimpulsen forplanter sig til resten af hjertet, hvorved hjertemusklen trækker sig sammen. I sammentrækningen presses blodet i de øverste kamre, forkamrene, videre ned gennem hjerteklapperne til hjertekamrene og videre ud i kroppens blodkarsystem. Se figur 1

Ved atrieflimren opstår der impulser utallige steder i forkammervæggen. De mange og uregelmæssige strømimpulser forhindrer forkamrene i at trække sig effektivt sammen og få blodet presset videre ned i hjertekamrene. Forkamrene flimrer/vibrerer/sitrer, og blodet må derfor løbe passivt ned i hjertekamrene. Det mere stillestående blod i forkamrene får hermed mulighed for at klumpe sammen/koagulere. Små blodklatter kan rive sig løs og med blodstrømmen føres op til hjernen (blodprop i hjernen, apopleksi).

Symptomer

De mest almindelige symptomer ved atrieflimren er:

 • Hurtig og uregelmæssig puls
 • Hjertebanken
 • Åndenød
 • Træthed
 • Svimmelhed
 • Smerter i brystet
 • Følelse af uro og angst
 • Øget vandladning i forbindelse med anfald

 

Ikke alle mærker deres atrieflimren. Men den uregelmæssige puls og uroen i brystet kan i sig selv for nogle være generende og forstærkes under fysiske eller psykiske belastninger. Ofte er atrieflimren/-flagren også en del af anden hjertesygdom, som er med til at forstærke generne ved den uregelmæssige puls, eksempelvis brystsmerter ved åreforsnævringssygdom eller åndenød ved hjertesvigt.

Træthed og åndenød er fremtrædende symptomer, som hænger meget sammen og øges ved øget belastning. De opstår især, når musklerne mangler ilt på grund af den hurtige uregelmæssige hjerterytme. Iltmanglen udløser øget vejrtrækning for at få mest mulig ilt ind i blodet via lungerne. Samtidig øges pulsen yderligere for at pumpe det iltede blod hurtigere ud til de ilthungrende muskler.

Den hurtigere puls giver som tidligere nævnt dårligere tømning af blod ud i kroppen, og blodet i lungekredsløbet fragtes langsommere ned gennem hjertet. Der kan således være 2 to årsager til fornemmelse af åndenød:

1. iltmangel i kroppen
2. blod, som staser tilbage i lungekredsløbet

Svimmelhed og eventuelt besvimelser kan opstå ved for lange pauser i den uregelmæssige rytme. Følelse af uro og angst plejer af aftage i takt med, at man lærer sin rytmeforstyrrelse bedre at kende og ved, hvordan man skal forholde sig til symptomerne.

Øget vandladning i forbindelse med anfald opleves af nogle. Det er en hormonelt udløst og hensigtsmæssig reaktion på den aktuelle belastning, hjerte og kredsløb befinder sig i.

Søg straks læge, hvis du oplever symptomer, du ikke er fortrolig med, eller ved nytilkomne symptomer – herunder også svimmelhed og besvimelse.

 

Forskellige stadier af atrieflimren

Hos de fleste vil atrieflimren udvikle sig over tid. De første tilfælde af atrieflimren vil ofte være sjældne og kortvarige, men ofte vil anfaldene med tiden blive hyppigere og mere langvarige. Nogle mærker ikke deres atrieflimren/-flagren, som da opdages tilfældigt f.eks. i forbindelse med anden kontakt til behandlersystemet. Behovet og mulighederne for at behandle atrieflimren vil afhænge af, hvor mange symptomer du har, og i hvilket stadie af sygdommen du befinder dig.

Af praktiske årsager deler man forløbet af atrieflimren ind i tre forskellige stadier:

 • Anfaldsvis (paroksystisk) atrieflimren. Det vil sige, at hjerterytmen veksler mellem atrieflimren og regelmæssig hjerterytme (sinusrytme). Anfaldene kan (især i begyndelsen) være sjældne og kortvarige og går ofte over af sig selv. Anfaldene starter hos mange om natten.
 • Længerevarende (persisterende) atrieflimren. Her går anfaldene af atrieflimren ikke over af sig selv, men det er muligt at stoppe anfaldene med medicinsk behandling eller med et stød på brystkassen under ganske kortvarig bedøvelse – også kaldet DC-konvertering (se forklaring senere).
 • Permanent atrieflimren. Det vil sige, når atrieflimren konstant er til stede. Overgangen til en permanent tilstand med atrieflimren opleves af mange som en befrielse, da det medfører mulighed for en mere ensartet levevis. Man behøver ikke længere at grue for næste anfald og omstændighederne omkring det.

 

Undersøgelser

For at stille den endelige diagnose kræves det, at din rytmeforstyrrelse dokumenteres på
EKG (elektrokardiogram). Kontakt egen læge eller lægevagten ved anfald. Ofte ophører anfaldet dog spontant, inden det fanges på et EKG.

Derfor er der andre muligheder.

Hvis du har..

 • hyppige anfald, kan du få overvåget din hjerterytme med en Holter-monitor, der sættes på dit bryst med elektroder. Apparatet registrerer alle hjerteslag i op til to døgn.

 

 • sjældne anfald (en gang om ugen eller mindre) kan du få overvåget din hjerterytme med en R-test eller en event-recorder. Disse optager kun, når der er forstyrrelser i hjerterytmen. Du kan også aktivere dem, hvis du føler dig dårlig.

 

 • meget sjældne anfald, kan du i lokalbedøvelse få opereret en lille overvågningsenhed ind under huden ved siden af dit brystben. Den optager kun hjerterytmen, når der er forstyrrelser.

 

Du vil også altid få målt blodtryk samt blive udredt for risikofaktorer for åreforsnævringssygdomme (måling af kolesterol og blodsukker) samt ved blodprøve få tjekket dit stofskifte.

Derudover kan du blive tilbudt en ultralydsscanning af hjertet, hvor lægen kan se, hvordan dit hjerte arbejder.

Behandling

Behandlingen af din atrieflimren/-flagren har 2 hovedformål, at:

 1. Forlænge din livslængde
 2. Mindske dine symptomer og hermed øge din livskvalitet

 

For at opfylde målene er det vigtigt at:

 1. forebygge blodpropper
 2. forebygge hjertesvigt

 

Forebyggelse af blodpropdannelse sker ved behandling med blodfortyndende medicin. Din læge vurderer ud fra dine øvrige risikofaktorer dit behov for behandling, og hvilken type medicin der passer til dig i netop din situation.

Hvis du er yngre uden andre risikofaktorer, så har du endnu ikke behov for blodfortyndende behandling. Men vær opmærksom på at kontakte lægen/vagtlægen, hvis dit anfald har varet omkring ½-1 døgn – afhængig af, hvor påvirket du er af dit anfald.

Tidsfaktoren kan få betydning for din behandling med henblik på omslag fra atrieflimren til sinusrytme. Risikoen for blodpropper stiger jo længere tid hjertets forkamre flimrer/sitrer. Efter ca. 48 timer kræver det som hovedregel flere ugers blodfortyndende behandling, inden eksempelvis DC-konvertering (se forklaring senere) kan foretages.

Blodfortyndende behandling er ofte et tema ved atrieflimren, men enkelte tåler ikke blodfortyndende behandling. Her kan aurikellukning komme på tale. Ved hjælp af en sonde fra lysken føres en såkaldt ”paraply” ind i venstre forkammer og foldes ud, så der lukkes af ind til ”øret”. ”Øret” er arnested for blodpropdannelse.

Behandlingen foregår i lokalbedøvelse og følges op af behandling med Hjertemagnyl de følgende 6 måneder efter indgrebet. Se billedet.

 

Forebyggelse af hjertesvigt

For at forebygge en nedsat pumpekraft af dit hjerte på sigt handler det om at regulere din hjerterytme.

Som tidligere nævnt arbejder hjertet mest effektivt i sinusrytme. Derfor tilstræbes det behandlingsmæssigt at bringe atrieflimren/-flagren til ophør, så længe det er muligt. Denne strategi må opgives, hvis eller når det ikke længere lykkes eller kun lykkes kortvarigt. Der stiles herefter mod at sænke hastigheden på din atrieflimren/-flagren til en puls på ca. 60-80 i hvile. Hjertet beskyttes således mod unødig overbelastning.

Din behandling afhænger af, hvor mange symptomer du har, og om din sygdom kommer i anfald eller er kronisk. Hvis du har mange symptomer, vil man med behandling typisk forsøge at fastholde din normale hjerterytme. Hvis du har få eller ingen symptomer, er det muligt, at din sygdom er kronisk, og du vil få hastighedsregulerende (frekvensregulerende) behandling.

 

Gode råd

 • Kend din behandlingsplan godt
 • Vid, hvad du skal gøre, hvis du får et anfald
 • Lav en handleplan for, hvordan du skal reagere ved anfald

 

Handleplanen kan du lave sammen med din læg og vil afhænge af, om du er i behandling med blodfortyndende medicin eller ej, og hvilke symptomer du har i forbindelse med din atrieflimren.

Kontakt Hjertelinjen, hvis du har behov for yderligere information. Telefonlinjen er åben alle hverdage kl. 9-16 på telefon 70250000 

 

Livet med atrieflimren og -flagren

Det er sundt for dig at være fysisk aktiv som en del af livet efter en hjertekarsygdom, ligesom sunde kostvaner er en vigtig del af dit liv med hjertesygdommen.

 

Motion

Motion er vigtigt i behandlingen af næsten alle hjerte-kar-sygdomme. Når dit hjerte er veltrænet, har det lettere ved at klare belastninger. Præcis som andre muskler i din krop. Er du i form, er mange ting lettere i hverdagen. Og det giver dig livskvalitet og velvære. 

 

Kost 

Spis sund mad som hjertepatient for at forbedre dit sygdomsforløb. Sund og varieret mad kan være med til at sænke et for højt blodtryk og et forhøjet kolesteroltal. Vi har derfor samlet en masse gode råd om sund kost til dig her på hjerteforeningen.dk.

 

Rygning

Hvis du ryger, at har det en alvorlig effekt på hjertet, og det er derfor vigtigt, at du er røgfri og undgår passiv rygning, når du har en hjertekarsygdom.

Du kan læse mere om motion, kost, rygning og få en masse gode råd til sundere livsstil her på hjerteforeningen.dk.   

Hjertet kalder på dig

1 ud af 5 dør af hjertesygdom. Derfor kalder hjertet på din støtte, så flere kan overleve. Din støtte sikrer midler til hjerteforskning og nye behandlingsformer.

Støt i dag og red liv

Untitled(Påkrævet)