Forside > Sygdomme > Blodprop i lungerne
Hjertesygdom
Blodprop i lungerne
En blodprop i lungen (lungeemboli) kan udvikle sig til en livstruende tilstand, der kræver akut behandling for at undgå skader.

En blodprop i lungen skyldes i de fleste tilfælde, at en del af en blodprop i benet har revet sig løs og sat sig fast i lungen. Hvis du reagerer hurtigt ved de første symptomer, er der gode muligheder for behandling, der sikrer dig et liv uden varige mén.

Årsager

En hyppig årsag til blodpropper i lungerne er en blodprop i de dybe vener i benene. Blodpropper i benet kan dannes hvis man sidder eller ligger ned i lang tid. Eksempelvis efter en operation eller ved langvarig sygdom. Længerevarende fly og bilrejser kan også fremprovokere dannelsen af en blodprop i benet.

Dele af blodproppen i benet kan rive sig løs og strømme med blodet til lungerne, hvor de kan sætte sig fast som en blodprop i lungen.

Ofte mærker du ikke symptomer på blodprop i benet, før du får en blodprop i lungen.

Symptomer

Symptomer på blodprop i lungerne kan variere meget afhængigt af størrelsen på blodproppen og på placeringen. De typiske symptomer på blodprop i lungen er:

 • Åndenød
 • Hurtig vejrtrækning
 • Hurtig puls/hjertebanken
 • Smerter i brystet
 • Hoste
 • Angst
 • Blodigt opspyt
 • Besvimelse

I sjældne tilfælde kan blodproppen i lungen være så stor, at tilstanden kan blive livstruende inden for få minutter eller timer.

Ring straks 1-1-2, hvis du oplever symptomer på en blodprop i lungen, da hurtig lægehjælp er påkrævet.

Undersøgelser

Hvis du har symptomer på en blodprop i lungen, vil du først få taget en blodprøve, hvor lægen måler aktiviteten i venernes størknesystem (blodprøven kaldes d-dimer). Hvis blodprøven viser høj aktivitet, vil du typisk få foretaget yderligere undersøgelser.

Den næste undersøgelse vil som regel være en CT-scanning eller en lungeskintigrafi, hvor lægen kan se blodproppen. Du vil også få lavet en ultralydsscanning af hjertet for at se, om blodproppen påvirker hjertet.

Behandling

Der er gode muligheder for behandling, hvis du får en blodprop i lungen.

Din behandling omfatter blodfortyndende medicin herunder Marevan og Heparin eller Xarelto, Pradaxa, Lixiana og Eliquis.

Hvis det er første gang, du har en blodprop i lungen, får du blodfortyndende behandling i tre-seks måneder.

Hvis du gentagne gange får en blodprop i lungen, eller hvis der ikke er en oplagt årsag, kan du blive tilbudt længerevarende eller livslang blodfortyndende behandling.

Hvis blodproppen er så stor, at tilstanden er livstruende, bliver du behandlet akut med blodpropopløsende medicin. Herefter vil man ofte anbefale livslang behandling med blodfortyndende medicin.

I meget sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at fjerne blodproppen med operation.

Livet efter en blodprop i lungen

Ved en mindre blodprop i lungen vil de fleste kun have forbigående symptomer. Ved en større blodprop kan der i efterforløbet fortsat være åndenød ved anstrengelse eller i nogle tilfælde i hvile.

Da en blodprop ofte dannes i forbindelse med at man sidder eller ligger stille i længere tid, er fysisk aktivitet en vigtig del af forebyggelsen. Når man er på længere rejser, er det vigtigt at komme op at stå og gå lidt rundt med jævne mellemrum og sørge for at drikke godt med væske. Man kan også anvende støttestrømper ved rejser. Det er også vigtigt at man ved længere sengeleje, i forbindelse med sygdom eller operation kommer så hurtigt som muligt ud af sengen.

Det er sundt for dig at være fysisk aktiv som en del af livet efter en hjerte-kar-sygdom, ligesom sunde kostvaner er en vigtig del af dit liv med hjertesygdommen.

Motion

Motion er vigtigt i behandlingen af næsten alle hjerte-kar-sygdomme. Når dit hjerte er veltrænet, har det lettere ved at klare belastninger. Præcis som andre muskler i din krop. Er du i form, er mange ting lettere i hverdagen. Og det giver dig livskvalitet og velvære.

Kost

Spis sund mad som hjertepatient for at forbedre dit sygdomsforløb. Sund og varieret mad kan være med til at sænke et for højt blodtryk og et forhøjet kolesteroltal.
Sund mad kan have en positiv effekt hos patienter der skal passe på overvægt eller hjælpe ved et ikke planlagt vægttab pga. fx sygdom. Sund mad for hjertet kan samtidig give mere energi og overskud.

Rygning

Hvis du ryger, har det en alvorlig effekt på hjertet, og det er derfor vigtigt, at du er røgfri og undgår passiv rygning, når du har en hjerte-kar-sygdom.

Ordforklaringer

Her en oversigt over betegnelser, som ofte bliver brugt som lægefaglige udtryk eller forkortelser.

 • Blodprop i lungen kaldes også for lungeemboli.
 • Blodprop i benet kaldes også for dyb venetrombose og forkortes DVT.
 • Blodprøve kaldes også for d-dimer.
 • En ultralydsskanning af hjertet kaldes også for ekkokardiografi.
 • Marevan kaldes også for warfarin.
 • Xarelto kaldes også for rivaroxaban.
 • Pradaxa kaldes også for dabigatran.
 • Lixiana kaldes også for endoxaban.
 • Eliquis kaldes også for apixaban.