Anvendelse

  • Behandling af forhøjet blodtryk
  • Forebyggende behandling efter blodprop i hjertet
  • Behandling af hjertesvigt
  • Forebyggelse af nyreskade hos visse typer diabetes patienter

Angiotensin II-receptorantagonister har næsten samme virkninger som ACE-hæmmerne og kan anvendes som alternativ til ACE-hæmmerne, hvis disse giver visse bivirkninger (som fx tør hoste). Det er ikke alle præparaterne der kan bruges til hjertesvigt og forebyggelse af nyreskade.

Virkning

Angiotensin II antagonister er en familie af forskellige præparater som alle hæmmer effekten af hormonet angiotensin II, der indgår i renin-angiotensin-aldosteron systemet. Når effekten af angiotensin II hæmmes, så udvides blodkarrene og blodtrykket falder, og hjertet aflastes som resultat. Desuden øges salt- og vandudskillelsen gennem nyrerne. Det vil ligesom med ACE-hæmmerne føre til en lille og oftest ikke mærkbar reduktion i nyrefunktion ved opstart af medicinen og en beskyttende virkning på længere sigt.

Mulige bivirkninger

Almindeligvis få og sjældne. I få tilfælde blodtryksfald, og ortostatisk hypotension (svimmelhed ved hurtigt skift til stående stilling)som kan medføre svimmelhed og hovedpine.  Hos patienter med nedsat nyrefunktion, kan behandling reducere denne yderligere og føre til forhøjet kalium i blodet, som dog normaliseres når man stopper medicinen igen.

Særlige forhold

Du skal have kontrolleret nyrefunktion og natrium og kalium, når behandlingen startes.

Læs mere på Dansk Lægemiddel Informations hjemmeside

Indholdsstoffer

Candesartancilexetil
Irbesartan
Losartan
Olmesartanmedoxomil
Telmisartan
Valsartan

Eksempler på handelsnavne

Ancozan
Aprovel
Atacand
Candemox
Candesartan
Cozaar
Diovan
Ifirmasta
Irbesartan
Losarstad
Losartan
Losartankalium

Micardis
Myrlosar

Olmetec
Telmisartan
Tolura
Valsartan