Anvendelse

Bruges til behandling af

  • Forhøjet blodtryk
  • Forebyggende behandling efter blodprop i hjertet
  • Hjertesvigt
  • Forebyggelse af nyreskade hos personer med diabetes og protein i urinen

Virkning

ACE står for Angiotensin Converting Enzyme. ACE-hæmmere hæmmer omdannelsen af Angiotensin I til Angiotensin II. Dvs. der bliver dannet mindre Angiotensin II. Angiotensin II har en kraftig sammentrækkende virkning på de små pulsårer. Når der er mindre Angiotensin II, så udvider pulsårerne sig. Det medfører, at blodtrykket og samlede blodvolumen falder, og belastningen på hjertet bliver mindre hvorved man undgår skadelige effekter på hjertet som fx fortykkelse af hjertemusklen.

Mulige bivirkninger

Behandlingen tåles som regel godt og få har bivirkninger. Hyppigste bivirkninger er et for lavt blodtryk samt vedvarende tør irritativ hoste. I begyndelsen kan du få hovedpine og svimmelhed på grund af fald i blodtrykket. Medicinen kan også give en lille umiddelbar påvirkning af nyrefunktionen, særligt hvis man i forvejen har nedsat nyrefunktion, hvorfor denne altid bliver kontrolleret ved påbegyndelse af medicinen.  På lang sigt fører medicinen til øget udskillelse af salt i nyrerne og beskytter nyrefunktionen hos fx patienter med diabetes.En sjælden, men alvorlig bivirkning er en allergisk reaktion med hævelse i mund og svælg.

Særlige forholdsregler

Du skal have foretaget blodprøvekontrol af nyrefunktionen i begyndelsen af behandlingen.

Læs mere om ACE-hæmmere på Dansk Lægemiddel Informations hjemmeside

Præparater

Indholdsstoffer

Captopril
Enalapril
Lisinopril
Perindopril
Ramipril
Trandolapril
Quinapril

 

Eksempler på handelsnavne

Accupro
Capcor
Captopril
Cardiostad
Corodil
Coversyl
Enacodan
Enalapril
Lisinopril
Odrik
Prestarium
Ramipril
Trandolapril
Triatec