Hjerteforeningen har udgivet nedenstående rapporter om forebyggelse.

 

 

Hjerteforeningens forebyggelsespolitik 2014
Evidensbaserede og konkrete forslag til forebyggelse af hjertekarsygdom

Resumé (pixi-udgave)

Udgivet af Hjerteforeningen, august 2014

Forside_HF_forebyggelsespolitik_baggrund Hjerteforeningens forebyggelsespolitik 2009 – baggrund

Udgivet af Hjerteforeningen, november 2008

Forside_HF_forebyggelsespolitik_folder Hjerteforeningens forebyggelsespolitik 2009 – folder

Udgivet af Hjerteforeningen, november 2008

Forside_Rehab_og_forebyggelse_af_hjertekarsygdom Rehabilitering og forebyggelse af hjertekarsygdom
– samarbejde med Hjerteforeningen

Udgivet af Hjerteforeningen, september 2006

Forside_Forebyg_hjertekarsygdomme_begynd_blandt_born_og_unge Forebyg hjertekarsygdom – Begynd blandt børn og unge

Udgivet af Hjerteforeningen, august 2005

Kliniske retningslinjer for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark

Udgivet af Dansk Cardiologisk Selskab, Dansk Selskab for almen medicin, Dansk Neurologisk Selskab, Dansk Karkirurgisk Selskab, Dansk endrokrinologisk Selskab, Dansk Hypertensionsselskab, Hjerteforeningen og Diabetesforeningen, 2004