Direktion

Fundraising Erhverv

Økonomi

Chef for strategi, forebyggelse & udvikling Morten Ørsted-Rasmussen

Strategi, Intern Kommunikation og Fonde

Forebyggelse og Udvikling

IT

Sekretariatschef Claus Beck-Tange

Direktionsbetjening

Facility og Medlemsservice

Jura og Arv

Politisk Interessevaretagelse

HR

Chef for national indsats - frivillige, patient, pårørendestøtte Betina Egede Jensen

Team Øst

Team Syd

Team Midt

Giv Liv

Frivilligkonsulent-team

Frivilligadministration

Frivilligindsats og Udvikling

Fundraisingchef, medlemskaber & donationer Thomas Knudsen

Fundraising Privat

Marketing- og kommunikationschef Jens Harder Højbjerg

Landsuddeling

Marketing

Presse og Kommunikation

Styring & Business Intelligence

Forskningschef Gunnar Gislason

Forskningsadministration og Fakta

Forskning