Direktion

Områdedirektør - Formålsområdet Morten Ørsted-Rasmussen

Viden & analyse

Rådgivning & frivillighed

Sundhed & aktiviteter

Forskningsstøtte & evidens

Tværgående team

Strategi & organisationsudvikling

Forebyggelse og udvikling

Områdedirektør – Understøttende område Claus Beck Tange

Business Intelligence (BI)

IT & digitalisering

Presse

Økonomi

Public affairs

Direktionsbetjening

Jura og Arv

HR

Facility og Medlemsservice

Områdedirektør – Engagement Thomas Knudsen

Data & platforme

Engagement og indtjening - privat

Erhverv, fonde & strategiske partnerskaber

Callcenter

Marketing & kommunikation

Forskningschef Gunnar Gislason