Direktion

Chef for Økonomi & IT Anne Thorhauge

  • Anne Thorhauge
    Økonomichef
    Direkte: 70 25 00 00

Økonomi

IT

Chef for strategi, forebyggelse & udvikling Morten Ørsted-Rasmussen

Strategi, Intern Kommunikation og Fonde

Forebyggelse og Udvikling

Sekretariatschef Claus Beck-Tange

Direktionsbetjening

Facility og Medlemsservice

Jura og Arv

Politisk Interessevaretagelse

HR

Chef for national indsats - frivillige, patient, pårørendestøtte Betina Egede Jensen

Team Øst

Team Syd

Team Midt

Giv Liv

Team Nord

Frivilligadministration

Frivilligindsats og Udvikling

Fundraisingchef, medlemskaber & donationer Thomas Knudsen

Fundraising Privat

Fundraising Erhverv

Marketing- og kommunikationschef Jens Harder Højbjerg

Landsuddeling

Marketing

Presse og Kommunikation

Styring & Business Intelligence

Forskningschef Gunnar Gislason

Forskningsadministration og Fakta

Forskning