GIV LIV

Har du spørgsmål? Ring direkte til vores pressetelefon på 33 66 99 30

Det kæmper hjerteforeningen for

Hjerteforeningen kæmper for liv uden hjertesygdom. En indsats, som baserer sig på tre mærkesager:

Vi kæmper for bedre forebyggelse

... så færre i fremtiden bliver ramt af hjertesygdom. Det omfatter en fortsat kamp mod tobakken, og at flere unge skal leve et sundere liv.

 

Vi kæmper for en bedre akutindsats

... så færre dør eller får varige mén som følge af en hjertesygdom. Det kræver en god akutindsats, hvor end du bor i landet, samt det rette udstyr og beredskab på akutmodtagelserne.

 

Vi kæmper for bedre liv med hjertesygdom

... så flere får en god tilværelse med deres hjertesygdom. Det handler ikke alene om gode fysiske rehabiliteringstilbud, men også om tilbud, der sikrer, at man kommer tilbage til hverdagen og livet.

DET MENER HJERTEFORENINGEN

Her finder du Hjerteforeningens holdning til en lang række sundhedspolitiske spørgsmål.

akut1

Akutområdet

Hjerteforeningen mener, at man skal styrke det akutte beredskab.

rehabilitering1

Rehabilitering

Hjerteforeningen mener, at hjerterehabiliteringen skal løftes tæt på borgeren i et nationalt standardiseret forløb, der monitoreres.

tobak1

Tobaks- og nikotinprodukter

Hjerteforeningen mener, at langt færre danskere i fremtiden skal benytte tobaks- og nikotinprodukter, og at Danmark skal have en røgfri generation i 2030.

digitalisering1

Digitalisering

Hjerteforeningen mener, at vi skal have et mere digitalt sundhedsvæsen, som skal komme alle til gode.

ANGST1

Angst og depression

Hjerteforeningen mener, at hjertepatienter altid skal have støtte til at tackle de psykiske følger af sygdommen.

motion1

Fysisk aktivitet

Hjerteforeningen mener, at danskerne skal støttes til at være mere fysisk aktive.

POLITISKE UDSPIL

Nedenfor finder du nogle af Hjerteforeningens mest centrale politiske udspil.

Et sundshedsvæsen med hjertet på det rette sted

Hjerteforeningen ønsker, at særligt fire temaer bliver adresseret i en kommende sundhedsaftale, så vi kan skabe et mere nært og lige sundhedsvæsen i fremtiden:

 

  • Fokus på strukturelle forebyggelsestiltag, som kan nå ud til alle borgere.

 

  • Hjertepatienterne skal opleve et bedre og mere sammenhængende forløb i fremtidens sundhedsvæsen.

 

  • Den høje specialisering på landets hjertecentre skal fastholdes, men kombineres med nære sundhedstilbud.

 

  • Derfor skal der være fokus på, at man kommer godt tilbage til livet, når man er blevet ramt af en hjerte-karsygdom.

 

Læs "Et sundshedsvæsen med hjertet på rette sted"

Forside

20 slag for hjerterne

”20 slag for hjerterne” er en fælles vision for hjerteområdet, udarbejdet af Danske Regioner og Hjerteforeningen.

 

Visionen har tre omdrejningspunkter:

 

  • Forebyggelse skal øverst på dagsordenen

 

  • Digitalisering i sundhedsvæsenet skal fremmes

 

  • Der skal være ensartede forhold for patienter hvorend de bor

 

Læs "20 slag for hjerterne"

20 slag

En helhjertet indsats

”En helhjertet indsats” er en kortlægning af sundhedsfaglige, sundhedsøkonomiske og patientnære perspektiver på det at blive behandlet for og leve med en hjerte-kar-sygdom. 

 

Ud fra ”En helhjertet indsats” har Hjerteforeningen tre hovedprioriteter:

 

  • Styrket indsats mod tobak. Der skal fortsat arbejdes for, at færre ryger. 

 

  • Bedre og mere lige akutbehandling. Behandlingsforskelle på tværs af regioner skal minimeres. 

 

  • Forbedret rehabilitering. Kvaliteten af rehabiliteringen skal forbedres og ensartes på tværs af landet. 

 

Læs "En helhjertet indsats"

FAKTA OM HJERTEOMRÅDET

Her finder du nøgletal om hjerteområdet.

Er der andet vi kan hjælpe med?

Sidder du tilbage med spørgsmål eller ønske om at vide mere, så kan du kontakte en af vores politiske konsulenter.

signeelkrogfriis-web (002)

Leder af Public Affairs

Signe Elkrog Friis
Tlf.: 22 36 61 00
Mail: signeef@hjerteforeningen.dk

DSC05814_Tobias

Specialkonsulent i public affairs

Tobias Chresten Mørch
Tlf.: 51 28 22 43
Mail: tcmoerch@hjerteforeningen.dk

Helle Sjelle

Specialkonsulent i public affairs

Helle Sjelle
Tlf.: 21 15 45 25
Mail: hsjelle@hjerteforeningen.dk

Jakob_Bro

Chefkonsulent i public affairs

Jakob Bro
Mail: jbro@hjerteforeningen.dk