GIV LIV

Det kæmper hjerteforeningen for

Hjerteforeningen kæmper for liv uden hjertesygdom. En indsats, som baserer sig på tre mærkesager:

Vi kæmper for bedre forebyggelse

... så færre i fremtiden bliver ramt af hjertesygdom. Det omfatter en fortsat kamp mod tobakken, og at flere unge skal leve et sundere liv.

 

Vi kæmper for en bedre akutindsats

... så færre dør eller får varige mén som følge af en hjertesygdom. Det kræver en god akutindsats, hvor end du bor i landet, samt det rette udstyr og beredskab på akutmodtagelserne.

 

Vi kæmper for bedre liv med hjertesygdom

... så flere får en god tilværelse med deres hjertesygdom. Det handler ikke alene om gode fysiske rehabiliteringstilbud, men også om tilbud, der sikrer, at man kommer tilbage til hverdagen og livet.

POLITISKE UDSPIL

Nedenfor finder du nogle af Hjerteforeningens mest centrale politiske udspil.

”Et sundhedsvæsen med hjertet på rette sted"

Forside

Danskernes sundhed er under forandring. Vi står over for et samfund med et voksende antal kronisk syge, en aldrende befolkning, nye teknologiske muligheder og nye forventninger fra patienterne. Derfor er der behov for at genbesøge opbygningen og snitfladerne i vores sundhedsvæsen, så vi er rustet til at håndtere fremtidens patienter og de udfordringer – men også muligheder – der ligger forude.

 

Hjerteforeningen ønsker, at særligt fire temaer bliver adresseret i en kommende sundhedsaftale, så vi kan skabe et mere nært og lige sundhedsvæsen i fremtiden:

 

  • En stor del af hjerte-kar-sygdom kan forebygges. Derfor er det afgørende, at man i fremtidens sundhedsvæsen har fokus på strukturelle forebyggelsestiltag, som kan nå ud til alle borgere.

 

  • Hjertepatienterne skal opleve et bedre og mere sammenhængende forløb i fremtidens sundhedsvæsen. Det kræver styrkede strukturer og en klar ansvarsfordeling på tværs af sektorer.

 

  • Den høje specialisering på landets hjertecentre skal fastholdes, men kombineres med nære sundhedstilbud, som er tættere på borgeren, har ensartet kvalitet og en højere grad af systematisk dokumentation.

 

  • Livet med en hjerte-kar-sygdom skal være bedre. Derfor skal der være fokus på, at man kommer godt tilbage til livet, når man er blevet ramt af en hjerte-karsygdom.

 

Ønsker du at læse mere om kataloget og de konkrete forslag, så klik nedenfor.

Forside

"20 slag for hjerterne"

20 slag

”20 slag for hjerterne” er en fælles vision for hjerteområdet, udarbejdet af Danske Regioner og Hjerteforeningen.

 

Visionen har tre omdrejningspunkter:

 

  • Forebyggelse skal øverst på dagsordenen: Hjerteforeningen og Danske Regioner vil arbejde for, at strukturel forebyggelse fremmes, så færre danskere får hjertesygdom og multisygdom fremadrettet.

 

  • Digitalisering skal fremmes: Nye digitale løsninger kan give bedre diagnostik og behandling af hjertesygdom. Derfor skal vi integrere lovende teknologiske løsninger, som kommer sundhedsvæsenet og patienterne til gode.

 

  • Der skal være ensartede forhold i hele landet: I dag afhænger kvaliteten af diagnostik og behandling af, hvor du bor. Det skal vi ændre ved at uddanne flere hjertelæger og ved et stærkere samarbejde mellem de specialiserede hjerteafdelinger og de mindre.
20 slag

”En helhjertet indsats"

helhjertet indsats

”En helhjertet indsats” er en kortlægning af sundhedsfaglige, sundhedsøkonomiske og patientnære perspektiver på det at blive behandlet for og leve med en hjerte-kar-sygdom. Kortlægningen er bestilt i samarbejde med Dansk Cardiologisk Selskab og udarbejdet med hjælp fra VIVE.

 

Ud fra ”En helhjertet indsats” har Hjerteforeningen tre hovedprioriteter:

 

  • Styrket indsats mod tobak: Der skal fortsat arbejdes for, at færre ryger. Det gøres bl.a. ved fortsatte prisstigninger på tobak og øget fokus på, hvordan vi hindrer unge i at begynde at ryge.

 

  • Bedre og mere lige akutbehandling: Behandlingsforskelle på tværs af regioner skal minimeres. Hjertestoppatienter skal visiteres direkte til specialiserede hjerteafdelinger eller hjertecentre. Akutte hjertepatienter skal udredes straks, og så skal alle akutte hjertepatienter have adgang til ekkokardiografi.

 

  • Forbedret rehabilitering: Kvaliteten af rehabiliteringen skal forbedres og ensartes på tværs af landet. Det gøres ved, at kommuner og regioner implementerer den nyeste viden om, hvad der fremmer og hæmmer en god rehabilitering, ved at patienterne inddrages i deres eget forløb, og ved at rehabiliteringen målrettes hjertepatienter, for hvem det har en dokumenteret virkning.
helhjertet indsats

DET MENER HJERTEFORENINGEN

Her finder du Hjerteforeningens holdning til en lang række sundhedspolitiske spørgsmål.

akut1

Akutområdet

Hjerteforeningen mener, at man skal styrke det akutte beredskab.

rehabilitering1

Rehabilitering

Hjerteforeningen mener, at hjerterehabiliteringen skal løftes tæt på borgeren i et nationalt standardiseret forløb, der monitoreres.

tobak1

Tobaks- og nikotinprodukter

Hjerteforeningen mener, at langt færre danskere i fremtiden skal benytte tobaks- og nikotinprodukter, og at Danmark skal have en røgfri generation i 2030.

digitalisering1

Digitalisering

Hjerteforeningen mener, at vi skal have et mere digitalt sundhedsvæsen, som skal komme alle til gode.

ANGST1

Angst og depression

Hjerteforeningen mener, at hjertepatienter altid skal have støtte til at tackle de psykiske følger af sygdommen.

motion1

Fysisk aktivitet

Hjerteforeningen mener, at danskerne skal støttes til at være mere fysisk aktive.

FAKTA OM HJERTEOMRÅDET

Her finder du nøgletal om hjerteområdet.

EKSPERTDATABASE

Leder du efter en ekspert på hjerte- eller sundhedsområdet?

 

Hjerteforeningens ekspertdatabase giver dig et overblik over vores dygtige fagfolk og deres vidensområder. Her kan du finde netop den ekspert, som du søger, når du skal skrive din historie eller lave din research.

 

Kan du ikke finde den, du søger, så ring endelig til vores pressetelefon på 30 66 99 30, hvor vi vil hjælpe dig på vej.

 

anne k, 2

Ønsker du en hurtig kommentar fra Hjerteforeningen?

Søger du en hurtig kommentar fra Hjerteforeningen, så står vores administrerende direktør, Anne Kaltoft, til rådighed.

 

Kontakt vores presseansvarlige, Kristian Jakobsen, for at aftale nærmere.

EKSPERTDATABASE

Leder du efter en ekspert på hjerte- eller sundhedsområdet?

 

Hjerteforeningens ekspertdatabase giver dig et overblik over vores dygtige fagfolk og deres vidensområder. Her kan du finde netop den ekspert, som du søger, når du skal skrive din historie eller lave din research.

 

Kan du ikke finde den, du søger, så ring endelig til vores presseansvarlige, Louise Sjöström, som vil hjælpe dig på vej.

 

anne k, 2

Ønsker du en hurtig kommentar fra Hjerteforeningen?

Søger du en hurtig kommentar fra Hjerteforeningen, så står vores administrerende direktør, Anne Kaltoft, til rådighed.

 

Kontakt vores presseansvarlige Louise Sjöström for at aftale nærmere.

GunnarGislason

Gunnar Gislarson

Forskningschef

Morten ørsted

Morten Ørsted-Rasmussen

Forebyggelseschef

Artboard 16

Betina Egede Jensen

Chef for national indsats, frivillige, patient og pårørendestøtte

Natasha_Selberg

Natasha Selberg

Seniorkonsulent, kost og fødevarer

MadsLind_web2

Mads Lind

Seniorkonsulent, tobak og motion

StigBroendum_web

Stig Brøndum

Seniorprojektleder, rehabilitering

Kristianjakobsen

Hjælp til at finde den rigtige ekspert?

Kontakt Kristian Jakobsen, presseansvarlig

 

Tlf.: 33 66 99 69

Mail: kjakobsen@hjerteforeningen.dk

Kristianjakobsen

Hjælp til at finde den rigtige ekspert?

 

Kontakt Kristian Jakobsen, presseansvarlig


Tlf.:
33 66 99 69

Mail: kjakobsen@hjerteforeningen.dk

AKTUELT

Her finder du aktuelle indlæg og tweets fra Hjerteforeningen.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

KAN VI HJÆLPE MED ANDET?

Sidder du tilbage med spørgsmål eller ønske om at vide mere, så kan du kontakte en af vores politiske konsulenter.

signeelkrogfriis-web (002)

Leder af Public Affairs

Signe Elkrog Friis
Tlf.: 22 36 61 00
Mail: signeef@hjerteforeningen.dk

DSC05814_Tobias

Public Affairs konsulent

Tobias Chresten Mørch
Tlf.: 51 28 22 43
Mail: tcmoerch@hjerteforeningen.dk

Mand

Public Affairs konsulent

Helle Sjelle
Tlf.: 21 15 45 25
Mail: hsjelle@hjerteforeningen.dk

signeelkrogfriis-web (002)

Leder af Public Affairs

Signe Elkrog Friis
Tlf.: 22 36 61 00
Mail: signeef@hjerteforeningen.dk

DSC05814_Tobias

Public Affairs konsulent

Tobias Chresten Mørch
Tlf.: 51 28 22 43
Mail: tcmoerch@hjerteforeningen.dk

Mand

Public Affairs konsulent

Helle Sjelle
Tlf.: 21 15 45 25
Mail: hsjelle@hjerteforeningen.dk