GIV LIV

Har du spørgsmål? Ring direkte til vores pressetelefon på 33 66 99 30

Det kæmper hjerteforeningen for

Hjerteforeningen kæmper for liv uden hjertesygdom. Vores to mærkesager er:

MINDRE GEOGRAFISK ULIGHED

 

Vi kæmper for at mindske den geografiske ulighed, så færre dør eller får varige mén som følge af en hjertesygdom. Det kræver, at de kardiologiske ressourcer bliver brugt bedst muligt på tværs af landet, så alle hjertepatienter bliver mødt af de rette kompetencer, uanset hvor og hvornår de bliver indlagt. 

BEDRE REHABILITERING

 

Vi kæmper for bedre liv med hjertesygdom, så flere kommer godt tilbage til hverdagen med bedst mulig livskvalitet. Ingen patienter er ens og har derfor heller ikke brug for samme forløb. Det handler ikke alene om ordentlig kvalitet og nære fysiske rehabiliteringstilbud, men også om at patienterne får præcis den hjælp, de har brug for. Vi skal møde patienterne der, hvor de er. De skal have præcis den hjælp, de har brug for. Med andre ord skal vi behandle folk forskelligt for at kunne give dem lige muligheder.  Hør vores administrerende direktør fortælle om rehabilitering i nedenstående video.

DET MENER HJERTEFORENINGEN

Her finder du Hjerteforeningens holdning til en lang række sundhedspolitiske spørgsmål.

akut1

Akutområdet

Hjerteforeningen mener, at man skal styrke det akutte beredskab.

rehabilitering1

Hjerterehabilitering

Hjerteforeningen mener, at hjerterehabiliteringen skal løftes tæt på borgeren i et nationalt standardiseret forløb, der monitoreres.

tobak1

Tobaksprodukter

Hjerteforeningen mener, at langt færre danskere i fremtiden skal benytte tobaks- og nikotinprodukter, og at Danmark skal have en røgfri generation i 2030.

digitalisering1

Digitalisering og sundhedsteknologi

Hjerteforeningen mener, at vi skal have et mere digitalt sundhedsvæsen, som skal komme alle til gode.

ANGST1

Mental sundhed

Hjerteforeningen mener, at hjertepatienter altid skal have støtte til at tackle de psykiske følger af sygdommen.

motion1

Fysisk aktivitet

Hjerteforeningen mener, at danskerne skal støttes til at være mere fysisk aktive.

POLITISKE UDSPIL

Nedenfor finder du nogle af Hjerteforeningens mest centrale politiske udspil.

Et sundshedsvæsen med hjertet på det rette sted

Hjerteforeningen ønsker, at særligt fire temaer bliver adresseret i en kommende sundhedsaftale, så vi kan skabe et mere nært og lige sundhedsvæsen i fremtiden:

 

  • Fokus på strukturelle forebyggelsestiltag, som kan nå ud til alle borgere.

 

  • Hjertepatienterne skal opleve et bedre og mere sammenhængende forløb i fremtidens sundhedsvæsen.

 

  • Den høje specialisering på landets hjertecentre skal fastholdes, men kombineres med nære sundhedstilbud.

 

  • Derfor skal der være fokus på, at man kommer godt tilbage til livet, når man er blevet ramt af en hjerte-karsygdom.

 

Læs "Et sundshedsvæsen med hjertet på rette sted"

Forside

20 slag for hjerterne

”20 slag for hjerterne” er en fælles vision for hjerteområdet, udarbejdet af Danske Regioner og Hjerteforeningen.

 

Visionen har tre omdrejningspunkter:

 

  • Forebyggelse skal øverst på dagsordenen

 

  • Digitalisering i sundhedsvæsenet skal fremmes

 

  • Der skal være ensartede forhold for patienter hvorend de bor

 

Læs "20 slag for hjerterne"

20 slag

En helhjertet indsats

”En helhjertet indsats” er en kortlægning af sundhedsfaglige, sundhedsøkonomiske og patientnære perspektiver på det at blive behandlet for og leve med en hjerte-kar-sygdom. 

 

Ud fra ”En helhjertet indsats” har Hjerteforeningen tre hovedprioriteter:

 

  • Styrket indsats mod tobak. Der skal fortsat arbejdes for, at færre ryger. 

 

  • Bedre og mere lige akutbehandling. Behandlingsforskelle på tværs af regioner skal minimeres. 

 

  • Forbedret rehabilitering. Kvaliteten af rehabiliteringen skal forbedres og ensartes på tværs af landet. 

 

Læs "En helhjertet indsats"

FAKTA OM HJERTEOMRÅDET

Her finder du nøgletal om hjerteområdet.

Er der andet vi kan hjælpe med?

Sidder du tilbage med spørgsmål eller ønske om at vide mere, så kan du kontakte en af vores politiske konsulenter.

Signenyt1

Leder af Public Affairs

Signe Elkrog Friis
Tlf.: 22 36 61 00
Mail: [email protected]

Helle Sjelle

Specialkonsulent i public affairs

Helle Sjelle
Tlf.: 21 15 45 25
Mail: [email protected]