Forside > Om os > Vores politiske mærkesager og meninger > Bekæmp geografisk ulighed i sundhed

Bekæmp geografisk ulighed i sundhed

Hjerteforeningen kæmper for lige adgang til behandling for alle mennesker med hjertesygdom.

I dag har patienternes bopæl afgørende betydning for den behandling, de får.

Vi er derfor nødt til at gøre noget radikalt anderledes for at sikre en mere retfærdig fordeling af sundhedsvæsenets personaleresurser og gøre op med den geografiske ulighed i sundhed.  

Hvad er udfordringen? 

Der er stor forskel på, hvor mange hjertelæger og hjertesygeplejersker der arbejder rundt om på landets sygehuse, og desværre arbejder der færrest, hvor behovet er størst.

Denne geografiske ulighed betyder, at kvaliteten af den behandling, patienterne modtager, afhænger af, hvor og hvornår de bliver indlagt.

Patienterne er dermed en del af et sundhedslotteri, som de ikke selv har nogen indflydelse på, og de patienter, der ender med at trække nitten i sundhedslotteriet, risikerer, at de ikke får den rette behandling rettidigt pga. mangel på det rette personale og de rette kompetencer.  

Sundhed skal ikke baseres på tilfældigheder. Derfor kæmper Hjerteforeningen for at mindske den geografiske ulighed i sundhed, så hjertepatienter i hele landet kan føle sig trygge og blive mødt af det rette tilbud. 

Anne Højholt er en af de patienter, der har prøvet at trække nitten i sundhedslotteriet. Læs hendes historie her:

Hvordan kæmper vi for at mindske geografisk ulighed? 

Hjerteforeningen kæmper for tre principper, der mindsker den geografiske ulighed i sundhedsvæsenet:

 

1) Der skal implementeres et fælles populationsansvar, så alle sundhedsaktører har et fælles og bindende ansvar for at løfte sundheden for alle patienter på tværs af geografi.

Det skal ske gennem mere fælles ledelse, øget mobilitet af sundhedsvæsenets kompetencer, fælles økonomi og en styrket national styring af sundhedsvæsenet.

2) Den brede kardiologi skal styrkes. Dvs. at der er flere kardiologer, der skal uddannes i de hjertesygdomme, som patienterne oftest får, så hospitalerne bliver bedre til at behandle de mest hyppige hjertesygdomme. Dette vil sikre, at flere med hjertesygdomme bliver diagnosticeret rettidigt og kommer i relevant behandling.

3) Det skal sikres, at patienter kan få den rette behandling på alle landets akuthospitalerDer skal derfor igangsættes en evaluering af Sundhedsstyrelsens akutanbefalinger, og hvorvidt landets akuthospitaler lever op til disse. Dette skal ske hurtigst muligt og er nødvendigt for at få et overblik over udfordringerne på akuthospitalerne. 

Fakta: Ulighed på tværs af landet

Der er en stor ulighed regionerne imellem, både når det kommer til fordelingen af sundhedspersonale og sygdomsbyrden.  

Regionerne Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland har i gennemsnit 51 procent flere hjertesyge borgere per kardiolog end Region Hovedstaden. 

Når én hjertelæge i Region Sjælland skal dække 16 hjertesyge borgere, skal én hjertelæge i Region Hovedstaden dække 10.  

Beregninger lavet på baggrund af data fra eSundhed og Danmarks Statistik. 

 

Publikationer

Nedenfor finder du Hjerteforeningens mest centrale politiske publikationer vedrørende geografisk ulighed.  

Mere fælles sundhed 

Hjerteforeningens vision for fremtidens sundhedsvæsen, som vi har sendt til Sundhedsstrukturkommissionen. Visionen tager udgangspunkt i fire principper:  

  1. Fælles ledelse skal sikre bedre ressourcefordeling og sammenhængende forløb 
  2. Sundhedsvæsenets kompetencer skal have øget mobilitet 
  3. Økonomien skal følge patienten og understøtte forløb 
  4. Styrket national rolle i sundhedsvæsenet 

Læs mere om udspillet her.  

 

Ansvaret for sundhedsvæsenet bør samles under samme aktør 

Hjerteforeningen havde i december 2023 et debatindlæg i Altinget, hvor administrerende direktør Anne Kaltoft påpegede behovet for at samle ansvaret for sundhedsvæsenet under samme aktør og fordele ressourcerne mere ligeligt for bl.a. at nedbryde den geografiske ulighed i sundhedsvæsenet.   

Læs debatindlægget her.

 

Politikpapir om geografisk ulighed 

Læs mere om Hjerteforeningens holdning og anbefalinger vedr. geografisk ulighed i sundhed i vores politikpapir her.