Sådan udfører du korrekt hjertelungeredning

Hvis en person er bevidstløs og ikke trækker vejret, skal du udøve hjertelungeredning – nogle kalder det også kunstigt åndedræt eller førstehjælp – for at opretholde respiration og blodtilførsel til hjernen og resten af kroppen. Uanset om du er ekspert i hjertelungeredning eller ej, er det altid bedre, at du gør noget fremfor ingenting. Her får du en samlet guide til, hvordan du udfører korrekt hjertelungeredning.

Er patienten bevidstløs?

Du skal først tjekke, om patienten er bevidstløs. Det gør du ved at ruske i patientens skuldre og råbe eller spørge højt: ”Er du okay? Hvordan har du det?”. Du kan også bruge sternalmassage, hvor du trykker din tommelfinger ind mellem brystkassen. Dette er ret smertefuldt, og er patienten ved bevidsthed, vil han eller hun reagere. Hvis du ikke får nogen reaktion, er patienten bevidstløs. Du skal derefter råbe på hjælp.

En person kan godt være bevidstløs, selvom han eller hun trækker vejret. Du skal nu undersøge, om patienten har unormal eller ingen vejrtrækning. Brug 10 sekunder på at undersøge følgende:

 • Bevæger brystkassen sig? Når man trækker vejret, vil brystkassen gå op og ned. Sker dette ikke, er det en klar indikation på, at vejrtrækningen ikke er normal.
 • Lyt helt tæt på patienten, om han eller hun trækker vejret. Kan du høre åndedrættet?
 • Mærk efter med din kind, om patienten ånder på dig. Er der ingen udånding fra hverken næse eller mund, er vejrtrækningen unormal eller stoppet.
 • Vær varsom overfor agonal vejrtrækning. Agonal vejrtrækning opstår, når en person har hjertestop. Det betyder, at personen enten gisper, trækker vejret langsomt eller støjende på grund af reflekser fra hjernen. Er du i tvivl, om personen trækker vejret eller har agonal vejrtrækning, skal du påbegynde hjertelungeredning med det samme. Du kan ikke gøre skade. Det er altid bedre, at du gør noget.

Påbegyndelse af behandling

Du skal skaffe hjælp. Råb om hjælp og ring 112. Det er altid nemmere at hjælpe en patient, hvis I er flere om det.

Påbegynd hjertemassage. Det er det første, du skal gøre under behandlingen. Du skal ikke foretage ventilation, altså mund-til-mund, inden du påbegynder hjertemassage. Det skal du gøre bagefter.

Du udfører hjertelungeredning i forholdet 30:2, hvilket vil sige, at du skal lave 30 tryk – hjertemassage – og 2 pust. Er I flere omkring patienten, skal I hurtigst muligt finde en AED – en automatisk ekstern defibrillator – og følge instrukserne på den nøje.

Sådan udføres hjertemassagen:

 • Sæt dig på knæ helt ind til patientens krop eller arm.
 • Hvis du kan komme til det, skal du fjerne tøjet fra brystområdet.
 • Du skal lægge dine hænder over hinanden på det, der svarer til patientens nederste del af brystbenet.
 • Tryk i cirka 5 centimeters dybde. Du skal trykke hårdt og lige ned. Folk kan blive bange for at trykke for hårdt. Det skal du ikke være. Du skal trykke igennem, så du masserer hjertet.
 • Spænd godt i dine arme. Dine arme skal være stive, når du trykker. Det er kun håndfladen, der skal trykkes ned mod brystet.
 • Tæl højt og prøv at trykke to gange i sekundet. Du kan bruge rytmen en-to-tre-fire. Sig det højt, mens du trykker.
 • Når du har trykket 30 gange i træk, skal du foretage mund-til-mund-indblæsninger.

Sådan udfører du korrekt mund-til-mund:

 • Bøj patientens hoved bagover og læg en hånd på panden. Klem patientens næsebor sammen og løft hagen godt op.
 • Læg dine læber rundt om hele patientens mund.
 • Pust indtil patientens brystkasse hæver sig.
 • Vent til luften er sluppet ud. Pust derefter igen.
 • Du må højst bruge fem sekunder på at puste, inden du fortsætter hjertemassagen, såfremt patienten ikke vågner.

Hvad hvis brystkassen ikke hæver sig?

Hvis patientens brystkasse ikke hæver sig, kan det være fordi, der sidder et fremmedlegeme i klemme i patientens luftveje. I nogle tilfælde kan hjertemassagen afhjælpe dette, da trykkene og bevægelserne løsner fremmedlegemet.

Selvom du ikke kan se, hvad der blokerer luftvejene, må du ikke stikke en finger ned i patientens hals. Det kan gøre problemet værre. Hvis du derimod kan se det, skal du fjerne det hurtigst muligt.

Hvis patienten fortsat ikke trækker vejret

Hvis hjertelungeredningen ikke resulterer i, at patienten genvinder evnen til at trække vejret, er det vigtigt, at du fortsætter hjertemassage og mund-til-mund skiftevis. Hvis I er to personer, så sørg for at skifte, da det kan være hårdt at udøve hjertemassage over længere tid. Udmattelse hos udøveren forringer kvaliteten af behandlingen, og derfor er det vigtigt at skiftes.

Hvis patienten begynder at trække vejret igen

Hvis hjertelungeredningen får patienten til at trække vejret selv igen, skal du sikre, at han eller hun fortsætter med det. Det gør du ved at lægge vedkommende i aflåst sideleje.

 • Rul patienten om på siden. Det er første skridt i at lægge patienten i aflåst sideleje.
 • Bøj patientens hoved bagover, så der er fri adgang i luftvejene.
 • Læg en af patientens egne hænder under patientens kind, så hovedet ikke vipper frem, og luftvejene blokeres igen.
 • Til sidst skal du trække det knæ, der er øverst i forhold til patientens nuværende position, frem og støtte, så patienten ikke kan rulle om på hverken maven eller ryggen.
 • Herfra skal du vente på ambulancen, men det er meget vigtigt, at du hele tiden holder øje med, om patienten trækker vejret. Holder patienten op med at trække vejret, skal du starte forfra med hjertelungeredningen.
Bestil et kursus