Hjerteforeningen minder om, at det er livsvigtigt at søge læge, når man har behov som hjertepatient. Men en eventuel tilbageholdenhed med hensyn til at søge læge har alligevel sat sine spor, og forskning viser nu, at markant flere patienter med hjertesygdom døde uden for hospitalerne under lockdown sammenlignet med året før. Husk nu at søge læge, siger forskningschef. 

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Arh, det er ikke noget. Sådan en rationalisering kan være farlig, når det kommer til hjertet, hvor det er vigtigt at søge hjælp, når man oplever gener, bekymring eller mistanke om, at noget er galt. 

Det understreger Gunnar Gislason, der er forskningschef i Hjerteforeningen. Hjerteforeningen har før været ude med budskabet, men en tilbageholdenhed hos flere danskere kan være årsagen til, at flere ikke har søgt læge, fordi coronavirus (COVID-19) og restriktionerne har sat deres spor. 

VIDEN: Kend de symptomerne, du skal være opmærksom på 

Ny forskning, som for nylig er blevet offentliggjort i “European Heart Journal”, viser, at sidste års nedlukning af de danske hospitaler ikke resulterede i en højere samlet dødelighed blandt personer med kendt hjerte-kar-sygdom, men at dødeligheden uden for hospitalerne var højere under og efter lockdown, sammenlignet med samme periode i 2019. 

Undersøgelsen er baseret på data fra alle danskere med kendt hjerte-kar-sygdom i 2019 og 2020, henholdsvis ca. 340.000 og ca. 347.000 personer, skriver Dagens Medicin (kræver login). Danskerne blev fulgt fra januar til oktober i 2019 og 2020. 

I Hjerteforeningen mener Gunnar Gislason, at reaktionen fra danskerne på den ene side er naturlig, men samtidig også viser, hvor vigtigt det er at lytte efter kroppen og reagere. 

– Jeg forstår godt, at man som måske endda ældre borger kan være bekymret for, om man nu bliver smittet, hvis man besøger lægen eller hospitalet. Vi skal bare huske på, at der bliver taget meget hensyn til vores sikkerhed, selvom der er restriktioner. Netop fordi vi ved, hvor vigtigt det er, at alle dem, der har brug for det, tager røret, ringer til lægen og kommer afsted for at blive undersøgt. Eller ringer 1-1-2, hvis de oplever, at kroppen for alvor har brug for, at der bliver handlet lige her og nu. Så husk at passe på dig selv, siger Gunnar Gislason, der selv er erfaren hjertelæge og førhen har drevet praksis på Island i mange år. 

 

Tilbageholdenhed kan være årsagen 

Forskerne kan se på dataene, at alle undergrupper af hjertepatienterne havde samme tendens til at dø uden for hospitalet under lockdownen sidste år – og især gjaldt det patienter med hjertesvigt. 

Jawad Haider Butt, læge og ph.d.-studerende på Rigshospitalet, har stået i spidsen for undersøgelsen og siger til Dagens Medicin: 

I Danmark har der ikke været den betydeligt højere dødelighed blandt hjertepatienter under COVID-19-pandemien, som det har været tilfældet i mange andre europæiske lande. Når vi finder, at en større andel af dem, der dør, dør uden for hospitalet, kan det måske afspejle en større tilbageholdenhed. Hjertepatienter – især terminalpatienter og patienter med fremskreden sygdom – har måske holdt sig tilbage fra at opsøge akut hjælp. Vi ved ikke præcis hvorfor, men det kan være, fordi de har fulgt de officielle opfordringer om at blive hjemme, frygt for at blive smittet med COVID-19 på et hospital, eller måske for at undgå at belaste et i forvejen overbebyrdet sundhedsvæsen, siger Jawad Haider Butt. 

Han peger på, at kommunikationen omkring nedlukningen og pointen om at søge læge spiller en central rolle for, hvor mange hjertepatienter der søger læge og derfor kan få den rette hjælp. 

 

VIDEO: Søg læge  

Se vores video om, hvor vigtigt det er at søge læge, når du har behov, i linket til indlægget herunder. 

Søg den rette hjælp, hvis du har mistanke om hjertesygdom