Du får her to historier om nogle de danskere, der dagligt ringer ind til Hjerteforeningens rådgivning Hjertelinjen. Også du er velkommen på 70 25 00 00.

Artiklen er udgivet for over 30 dage siden. Har du spørgsmål til indholdet, kontakt kkjensen@hjerteforeningen.dk.

Ensomt at være pårørende

Fortalt af Sidsel Grove, der er psykolog på Hjertelinjen

En 64-årig kvinde ringer ind til Hjertelinjen og fortæller, at coronavirus har sat alting i stå. Hendes mand gennemgik i foråret et kompliceret forløb efter en blod­prop i hjertet. Parret har stort set ikke set nogen mennesker, siden coronavirus kom til Danmark. Kvinden er ulykkelig og bekymret og føler sig ensom og fanget. Hun er normalt en udadvendt og aktiv kvinde, der nyder at gå i teateret og ses med veninder på café. Nu går hun ikke ud, da hun er bange for at tage smitte med hjem til sin syge ægtefælle. Selve sygdoms­forløbet har været meget hårdt for både hende og hendes mand, og hun føler ikke, at de rigtig har fået snakket om det.

Vi snakker om, at parret er blevet ramt af en krise, og at situationen er blevet vanskeliggjort af corona­virussen. De ting, som normalt giver kvinden livsglæde, bliver nu forbundet med bekymring og utryghed. Sammen med kvinden finder jeg ting, hun kan gøre, for at parret kan genoptage deres sociale liv, samtidig med, at de passer på sig selv. Vi snakker bl.a. om, hvordan hun får snakket med sine veninder om bekymringerne, så de kan lave af­taler om, hvordan de kan ses på en tryg måde. Hun og hendes mand har også mulighed for psykolog­behandling, hvor de sammen eller hver for sig kan forholde sig til det vanskelige sygdomsforløb. Jeg anbefaler kvinden at kontakte sin egen læge med henblik på en hen­visning.

 

Motion efter bypass

Fortalt af Dorthe Hornsgaard, der er fysioterapeut på Hjertelinjen

En 64-årig mand har været igen­nem en bypassoperation for tre uger siden. Han er meget op­mærksom på fysisk aktivitet og sætter sig dagligt små mål, fx ved selv at gå på toilettet og gå læn­gere og længere på hospitalsgan­gene. Han ønsker rådgivning om fysisk aktivitet nu og i fremtiden. Corona har gjort, at tilbud om re­habilitering er uvist.

Jeg anbefaler ham at følge de an­befalinger, der gælder efter en by­passoperation. (Læs mere på hjerteforeningen.dk/bypass-operation). Han må gerne fortsæt­te sit aktivitetsniveau gennem gåture – gerne minimum 30 minutter dag­ligt, trappegang og cykling på mo­tionscykel. Det er vigtigt, at han ik­ke trækker sig op med armene på trapperne, og at cykling foregår på motionscykel, så brystbenet skå­nes. Han må gerne starte styrke­træning af benene. Det kan være en simpel øvelse som at rejse og sætte sig på en stol 10 gange, pause og 10 gange til. Aktiviteter skal foregå inden for brystbenets smertegrænse og med respekt for kroppens signaler i det hele taget. Det er desuden en god idé at tage sin mobiltelefon i lommen, når han skal ud at gå.

Hvis alt er stabilt, og han har det godt, må han gerne øge sit aktivi­tetsniveau efter seks uger. Det betyder, at han kan inddrage armene i træningen igen. Han overvejer derfor at genoptage sin svømme­træning en gang ugentligt og dag­lige cykelture. Muskulaturen og led på overkrop og arme kan være påvirket af operation og restriktio­ner. Jeg anbefaler derfor at lave styrke- og bevægelighedstræning for overkroppen. Han kan starte med håndvægte og øge vægten gradvist. Han må gerne få ømme muskler. Skulle han få smerter fra brystbenet, skal belastningen justeres ned i en periode.

Det er vigtigt, at han forbliver fy­sisk aktiv på sigt. Vi aftaler derfor, at han kan ringe igen, hvis han op­lever udfordringer med sin træning.

 

På Hjertelinjen er du anonym. Eksemplerne fra Hjertelinjen kan være sammensat af to eller flere beslægtede henvendelser og/eller ændret med hensyn til små detaljer, således at anonymiteten er bevaret.