Politiken bringer kronik om ensomhed og bl.a. konsekvenserne for hjertet. Hjerteforeningen er medlem af Folkebevægelsen mod Ensomhed sammen med en række andre sundhedsaktører, der sammen kæmper mod ensomhed. Læs et uddrag, og hvad Hjerteforeningen anbefaler.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail - klik her.
(Du må meget gerne indsætte link til artiklen i din mail.)

Politiken bringer i dag en kronik skrevet af Folkebevægelsen mod Ensomhed, hvor Hjerteforeningen er medlem for at bekæmpe ensomhed og dermed gavne hjertesundheden gennem en national indsats sammen med andre sundhedsaktører.

LÆS: Det mener Hjerteforeningen om ensomhed

I kronikken står der:

”Det er helt nødvendigt, at der kommer fokus på ensomhed, og at der også handles på at forsøge at komme ensomheden til livs. Det skal vi fortsætte med nu, og når vi på et tidspunkt forhåbentlig er på den anden side af covid-19. For ensomhed kom ikke med covid-19 og slutter ikke med covid-19. Allerede før nogen havde hørt ordet coronavirus, var 350.000 voksne danskere svært ensomme, og over 20.000 skolebørn i alderen 11-15 år kæmpede og kæmper med svær ensomhed.”

I kronikken beskrives det, at længerevarende ensomhed ”har store fysiske og psykiske omkostninger for den enkelte. Depression, hjerte-kar-sygdom, dårlig mental sundhed og for tidlig død er nogle af de negative konsekvenser af svær ensomhed.”

For økonomien i samfundet har ensomhed ligeledes store omkostninger, og ensomhed koster ifølge Sundhedsstyrelsen årligt samfundet over 8 mia. kroner. Således er ensomhed årsag til 770 tilfælde af for tidlig død.

LÆS: Nye tal om hjertet og ensomhed. Få vores gode råd og støtte

Folkebevægelse mod Ensomhed, som Hjerteforeningen er medlem af, skriver i kronikken:

”Hvis vi som samfund for alvor vil sætte gang i ensomhedsbekæmpelsen, skal vi have en fælles forståelse af problemets natur og de grundlæggende årsager og en fælles retning i arbejdet med at bekæmpe ensomhed. Vi er nødt til at være enige om, hvad ensomhed er, og hvordan vi måler ensomhed, og have indsigt i, hvem der især oplever ensomhed eller er i risikogruppen. Derigennem kan vi skabe fundamentet for at arbejde i samme retning – hver for sig og sammen.”

 

Det anbefaler Hjerteforeningen om ensomhed

  • At der udarbejdes en national strategi for ensomhedsbekæmpelse, herunder for kronisk syge patienter
  • At de grundlæggende årsager til svær, længerevarende ensomhed kortlægges, således at de egentlige årsager kan angribes i ensomhedsbekæmpelsen
  • At alle, der får identificeret svær ensomhed, tilbydes et konkret initiativ med henblik på relationsopbygning
  • At der fokuseres på forebyggelse af ensomhed hos risikogrupperne, når risikofaktorer indtræffer eller identificeres
  • At der arbejdes målrettet på at aftabuisere ensomhed, bl.a. gennem informationskampagner
  • At nøgleaktører inden for ensomhedsbekæmpelse mobiliseres, deler viden og samarbejder om indsatsen med at forebygge og bekæmpe ensomhed.

Læs mere i vores holdningspapir om ensomhed

 

På politiken.dk kan du læse hele kronikken via dette link (kræver login og/eller oprettelse af profil).