GIV LIV

Ensomhed

Hjerteforeningen mener, at ingen i Danmark skal rammes af svær ensomhed.

 

Hjertesygdom og andre kroniske sygdomme øger risikoen for svær ensomhed, ligesom pårørende til alvorligt syge langt oftere rammes af svær ensomhed. Ensomhed og social isolation er en væsentlig risikofaktor i forbindelse med udviklingen af hjertesygdom, ligesom ensomhed forringer hjertepatienters prognose. Med mere end 380.000 svært ensomme i Danmark er der et betydeligt forebyggelsespotentiale – både i forhold til hjertesygdom og i forhold til fysisk og mentalt helbred i bredere forstand.

Hjerteforeningen anbefaler

 • At arbejdet med at forebygge og bekæmpe ensomhed tager afsæt i Det Nationale Partnerskab mod Ensomhed  og dertilhørende handlingsplan udarbejdet for regeringen af Det Nationale Partnerskab mod Ensomhed.
 • At de grundlæggende årsager til svær, længerevarende ensomhed kortlægges, således at de egentlige årsager kan angribes i ensomhedsbekæmpelsen.
 • At sundhedsfagligt personale arbejder systematisk med opsporing af ensomhed hos hjertepatienter.
 • At alle, der får identificeret svær ensomhed, tilbydes et konkret initiativ med henblik på relations-opbygning.
 • At der arbejdes målrettet på at aftabuisere ensomhed, bl.a. gennem informationskampagner.
 • At nøgleaktører inden for ensomhedsbekæmpelse mobiliseres, deler viden og samarbejder om indsatsen for at forebygge og bekæmpe ensomhed.

Fakta

 • Ensomhed er defineret som savn af nære relationer. Svært ensomme kæmper ofte med en lang række andre problemer, og ensomhed er mere udbredt blandt socialt udsatte (1).
 • Mellem 38000 (2) og 570.000 (3) danskere på 16 år eller derover oplever at være svært ensomme. Det svarer til mellem 8 og 12 procent af den voksne befolkning. Der er således sket en betydelig stigning i oplevelsen af svær ensomhed fra 2017 til 2021 (2, 3).
 • Godt 5 procent af alle hjertepatienter oplever at være svært ensomme. Især kvindelige og yngre hjertepatienter og patienter med hjertesvigt oplever svær ensomhed (4).
 • Hjertepatienter har dobbelt så stor risiko for at dø af deres sygdom, hvis de er ensomme (5).
 • Svage sociale relationer øger risikoen for åreforsnævring i hjertet med 29 procent og for apopleksi (blodprop i hjernen og hjerneblødning) med 32 procent (6).
 • Mennesker med gode sociale relationer har 50 procent øget sandsynlighed for at leve længere, mens mennesker med svage sociale relationer har øget risiko for tidlig død (7).
 • Den beskyttende effekt af gode sociale relationer i forhold til tidlig død er sammenlignelig med effekten af rygestop (ved let rygning). Risikoen for tidlig død ved svage sociale relationer og social isolation overstiger risikoen ved mange veletablerede risikofaktorer, fx overvægt og fysisk inaktivitet (7).

Kilder

 1. Benjaminsen L., Andrade S.B., Enemark M.H. Fællesskabsmålingen – en undersøgelse af livsvilkår og social ekslusion i Danmark. København: SFI; 2017.
 2. Lasgaard M. m.fl. Ensomhed i Danmark – analyse af befolkningsdata fra 2017. DEFACTUM ;
 3. Jensen H.A.R. m.fl. Danskernes sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2021. København: Sundhedsstyrelsen;
 4. Johnsen N.F. m.fl. Livet med en hjertesygdom: En undersøgelse af hvordan hjertepatienter oplever livet med en hjertesygdom og mødet med sundhedsvæsenet. København: Hjerteforeningen;
 5. Christensen A.V. Poor social network is a predictor of poor patient-reported outcomes and mortality in cardiac patients. EuroHeartCare, Dublin, 9. juni 2018. https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180609124652.htm.
 6. Valtorta N.K. m.fl. Loneliness and social isolation as risk factors for coronary heart disease and stroke: systematic review and meta-analysis of longitudinal observational studies. BMJ Heart 2016;1009-16.
 7. Holt-Lundstad J., Smith T.B., Layton J.B. Social Relationships and Mortality Risk: A Meta-analytic Review. PLoS Med. 2010; 7(7).

Nyttige dokumenter og links

Indholdet er opdateret 12. juli 2023.