Træning af styrke og udholdenhed kan give dig mindre af det farlige fedt om hjertet, hvis du er overvægtig, viser ny forskning støttet af Hjerteforeningen. Vi skal bruge den nye viden til at hjælpe patienterne bedst muligt med god forebyggelse, siger forskningschef.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Vidste du, at du kan have et “fedtet hjerte”? Jo, og det er faktisk en farlig ting, som gør, at flere overvægtige er i forhøjet risiko for hjerte-kar-sygdom, viser videnskabelige studier.

Dansk forskning støttet af Hjerteforeningen kan nu pege på, hvordan overvægtige kommer af med denne særligt farlige type fedt.

På Rigshospitalet har forskere således undersøgt, om udholdenheds- og styrketræning kan spille en rolle med hensyn til at reducere mængden af fedt omkring hjertet for overvægtige og inaktive personer. Resultaterne af studiet er af så høj kvalitet, at de er blevet udgivet i de internationalt anerkendte forskningstidsskrifter ”JAMA Cardiology” og ”Circulation”.

Forskerne ved endnu ikke, hvor meget hjertefedt der skal ophobes, for at det er farligt, og ved ikke præcist hvorfor hjertefedtet er farligt.

– Men man mener, at hjertefedtet udskiller stoffer, som kan påvirke hjertemusklen og kranspulsårerne og føre til inflammation og fibrose og ultimativt til hjerte-kar-sygdom, og vi har nu vist, at man kan reducere hjertefedtet ved at dyrke motion. Overraskende tabte forsøgspersonerne hjertefedt, selvom de ikke ændrede kostvaner, og deres kropsvægt forblev uændret. Men det mest spændende fund er, at vi nu også forstår den underliggende mekanisme (årsag) bag, hvorfor vi taber fedt når vi træner, siger studiets ledende forsker Regitse Højgaard Christensen.

 

Træning og sundere kost kan gøre en forskel

– Både udholdenheds- og styrketræning er effektivt, hvilket er et opløftende fund, hvis du foretrækker den ene form for træning frem for den anden, siger Regitse Højgaard Christensen.

Forskerne fandt også frem til, hvorfor man taber hjertefedt, når man træner, hvilket er drevet af, at bl.a. muskler ved træning sender stoffer ud i blodet, og et af disse stoffer stimulerer forbrændingen af hjertefedt.

I hele træningsperioden fastholdt deltagerne deres normale livsstil, herunder deres kostvaner. Effekten skyldes derfor formentlig ikke ændrede kostvaner. Andre studier har dog vist, at også ændringer i kosten kan reducere det inderste fedtlag omkring hjertet. Det giver grund til at antage, at det måske er muligt at reducere mængden af hjertefedt endnu mere.

– Man kan forestille sig, at udholdenhedstræning i kombination med ændrede kostvaner vil have en endnu større effekt på mængden af fedtvæv, forklarer Regitse Højgaard Christensen.

 

FAKTA: Forskningsstudiets nøgletal

  • Over 12 uger deltog 39 udvalgte personer i forskningsforsøget
  • Deltagerne blev opfordret til at fastholde deres normale livsstil og en gang om måneden bedt om at rapportere deres kostindtag over 4 dage.
  • Forsøget viste, at hos deltagerne, som udførte udholdenhedstræning, blev det inderste fedtlag reduceret med 32 procent sammenlignet med dem, som ikke trænede.
  • Hos dem, som styrketrænede, var reduktionen på 24 procent sammenlignet med kontrolgruppen.
  • I forhold til at reducere hjertets ydre fedtlag fandt forskerne kun en reduktion hos dem, som styrketrænede, på 31 procent sammenlignet med dem, som ikke trænede.

 

MERE VIDEN: Læs her de videnskabelige artikler i ”Circulation” og ”JAMA Cardiology”.

Fagfolk kan her læse en artikel rettet specielt til dem på Hjerteforeningens Fagnet.