Hjerteforeningens store undersøgelse ”Livet med en hjertesygdom” har undersøgt effekten af spørgeskema fra WHO. Skemaet er effektivt til at finde frem til dem, hvem der har mest brug for hjælp og støtte til bedre psykisk trivsel, siger projektleder.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail - klik her.
(Du må meget gerne indsætte link til artiklen i din mail.)

Hjertesygdom er hårdt for det mentale helbred.

Det peger Hjerteforeningens undersøgelse ”Livet med en hjertesygdom” på.

Mere end hver fjerde har dårlig trivsel, og over 6 procent af hjertepatienterne har svære symptomer på angst, mens over 5 procent har svære symptomer på depression.

Men hvem har disse problemer mere præcist? Det kan et nyt screeningsværktøj måske hjælpe med at svare på.

Værktøjet er i al sin enkelthed et spørgeskema med let forståelige spørgsmål som giver de rigtige svar i forhold til at kortlægge, om du som patient er i risiko for at udvikle angst og depression.

– Vi håber, at vi kan hjælpe mange flere patienter til få den mentale hjælp og støtte, de virkelig har brug for, siger projektleder og seniorforsker Nina Føns fra Hjerteforeningen.

– Vores undersøgelse af screeningsværktøjet har peget på, at det fungerer godt, fordi sproget er til at forstå for dem, der spørges, nemlig hjertepatienterne. Derved får vi flere og bedre svar ved at bruge dette spørgeskema.

Undersøgelsen af værktøjet er blevet til, fordi medlemmer og gavmilde danskere støtter foreningens arbejde med ny viden. Du kan som medlem være med til at skabe livreddende viden.

Synes bedre om det nye

I dag eksisterer der to spørgeskemaer, som bl.a. læger kan anvende til at screene hjertepatienter for  angst og depression.

WHOs er det nyeste spørgeskema og nu undersøgt af Hjerteforeningen.

– Vi har fundet frem til, at WHO’s spørgeskema virker lige så godt som det gamle, men fordi både patienter og sundhedspersonale synes bedre om det nye, så er der potentiale for, at flere patienter kommer til at have en snak om trivsel.

– På den måde er vi i sidste ende i stand til at finde og hjælpe flere patienter med symptomer på angst og depression, forklarer Nina Føns.

– For os er det helt centralt, at der i hjerterehabiliteringen bliver brugt et værktøj, som indbyder til at snakke om trivsel.

– Vi skal tænke på, at livet skal leves bedst muligt med hjertesygdom, og at den mentale trivsel er rigtig vigtig for, at du kommer godt videre i din hverdag og med de ting, der gør livet godt for dig.

LÆS OGSÅ: Hjerteforeningen stiller skarpt på rehabiliteringen

Hvad indeholder spørgeskemaet?

Her får du tre eksempler på spørgsmål fra spørgeskemaet, hvor patienten spørges om de seneste to uger.

  • ”Har jeg været glad og i godt humør?”
  • ”Har jeg følt mig rolig og afslappet?”
  • ”Har jeg følt mig aktiv og frisk?”

En score vil så fremgå til sidst ud fra de svar, som patienten giver. Scoren kan pege på, om patienten har tegn på angst og depression og bør tilbydes hjælp.

Bemærk, at ovenstående blot er eksempler, og at du fx ikke kan bruge disse selv til at bestemme, om du er i risiko for angst og depression. Det er kun din læge eller sundhedspersonalet i hjerterehabiliteringen, der kan dette. Din læge eller sundhedspersonalet kan også vælge at bruge andre, lignende spørgeskemaer.

Angst og depression er desværre udbredt

”Livet med hjertesygdom” er Hjerteforeningens landsdækkende undersøgelse, der indeholder svar om mange facetter af livet som hjertepatient eller pårørende til en hjertepatient i Danmark.

Den peger bl.a. på, at:

  • I alt 6,1 % af hjertepatienterne vurderes at have svære symptomer på angst. Det er især yngre og kvindelige hjertepatienter, der har symptomer på angst, samt hjertesvigtspatienter.
  • I alt 5,2 % af hjertepatienterne vurderes at have svære symptomer på depression, og det er især yngre, kvindelige hjertepatienter, der har symptomer på depression, samt hjertesvigtspatienter.

Læs mere

Vil du have mere nyttig viden om mental trivsel, og læse om nogle af de danskere, der har været udfordret og er kommet igennem svære perioder?

Så har vi samlet fire spændende og informative artikler til dig her: