Når stamceller sprøjtes direkte ind i hjertet, kan de genopbygge den del af hjertet, der ikke får blod nok på grund af forkalkninger i hjertets blodårer. Hjerteforeningen siger, at forskningen potentielt kan gavne patienterne.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

En indsprøjtning med stamceller fra patientens eget fedtvæv direkte ind i hjertet viser ifølge et nyt studie fra Hjertemedicinsk Klinik på Rigshospitalet lovende resultater. Studiet, der er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift “Journal of Translational Medicine”, giver nyt håb for patienter, hvis hjerte på grund af forkalkninger i blodårerne ikke får tilført nok blod.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Rigshospitalet.

– Forsøget viser det, vi havde håbet på, nemlig at stamcellebehandlingen virker positivt på patienterne. Der er et kæmpe potentiale i at behandle med stamceller, og det her er et vigtigt skridt på vejen mod en etableret behandling. Håbet er, at vi inden for ti år kan give behandlingen til alle med hjertesmerter på grund af forkalkninger i kranspulsårerne, hvor anden behandling ikke hjælper, siger hjertelæge og ph.d. Abbas Qayyum, der har ledet studiet.

Studiet følges tæt af Hjerteforeningen.

– Forskningen her er spændende, fordi den potentielt kan have en gavn for patienterne, hvilket er vores fokus i Hjerteforeningen. Hvor stor en effekt metoden vil have i praksis, vil vi glæde os til at se konkrete eksempler på. Vi synes, indikationerne indtil videre er meget interessante, netop fordi forskningsprojektets deltagere, der fik indsprøjtet stamceller, fik det væsentligt bedre og havde mindre åndenød og færre smerter i brystet i sammenligning med kontrolgruppen, siger Gunnar Gislason, der er forskningschef i Hjerteforeningen.

 

Stamceller fra patienternes eget mavefedt

Forkalkninger og forsnævringer i kranspulsårerne gør, at blodforsyningen til hjertemuskulaturen begrænses, hvilket også går ud over tilførslen af ilt og næringsstoffer. En del må leve med brystsmerter og åndenød, hvilket gør det svært at overkomme selv mindre, dagligdags aktiviteter som at gå op ad trapper eller handle ind, og symptomerne kan være så slemme, at patienterne må trække sig fra arbejdsmarkedet før tid.

I studiet har forskerne fra Rigshospitalet taget stamceller fra mavefedt på patienter, hvis hjerte ikke får blod nok på grund af forkalkninger i hjertets blodårer. Cellerne er dyrket i laboratoriet og sprøjtet direkte ind i hjertet på patienterne. Samtidig har patienterne fået traditionel medicin. Efter tre år havde de patienter, der fik stamceller, fået det signifikant bedre, i forhold til før de fik stamceller. De havde færre symptomer som brystsmerter og åndenød end ved behandlingens start. En anden gruppe patienter, der fik traditionel medicin og placebobehandling med saltvand i stedet for stamceller, havde det lige så dårligt som ved behandlingens start.

 

Stamcellerne genopbygger hjertet

Desuden kunne patienterne, der havde fået stamceller, i en test cykle med samme effekt, og i lige så lang tid som før de fik behandlingen. Gruppen af patienter, som fik placebo, altså saltvandsindsprøjtninger i hjertet, kunne cykle i kortere tid og præstere mindre end ved behandlingens start.

Når stamcellerne sprøjtes direkte ind i hjertet, vil de hjælpe de omkringliggende celler til at danne nye kar- og hjertemuskelceller. På den måde genetableres blodforsyningen til hjertemuskulaturen, og hjertesmerterne forsvinder eller mindskes.

 

Behandlingsform med store perspektiver

– Når vi kan genetablere blodforsyningen til hjertemuskulaturen for patienter, der har forkalkning af kranspulsårerne, så kan vi hjælpe mange hjertepatienter med at genvinde deres dagligdags aktiviteter. I vores forsøg har vi kun givet patienterne en enkelt indsprøjtning med stamceller. Næste skridt er at lave forsøg, hvor de får stamceller direkte i hjertet flere gange, siger Abbas Qayyum, der har store håb for fremtidens stamcellebehandling.

– Min forventning er, at patienter, der har så svære forkalkninger i kranspulsårerne, at de har nedsat eller ophævet blodtilførsel til hjertet, på sigt vil kunne få et så godt hjerte ved gentagne behandlinger, at de kan leve med få eller ingen smerter. I sidste ende håber vi på, at det kan forbedre patienternes livskvalitet og livslængde, siger Abbas Qayyum.

 

Fakta

  • Knap 160.000 danskere lider af forkalkning af kranspulsårerne.
  • Der kommer mere end 17.000 tilfælde til hvert år.
  • Mere end 3.600 dør årligt af forkalkning af kranspulsårerne.

 

Sådan behandler man dødt hjertevæv med stamceller

  • Stamcellerne tages fra patientens mavefedt og dyrkes i et laboratorium.
  • Cellerne sprøjtes ind på indersiden af venstre hjertekammer via et kateter i lysken, mens patienten er vågen.