En ny undersøgelse blandt unge voksne viser behov for en grundigere screeningsproces i forhold til at opdage tidlige tegn på begyndende hjerte-kar-sygdom. Undersøgelsen giver samtidig håb til unge, der har risiko for åreforkalkning.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Unge voksne med overvægt og svær overvægt har markant højere niveauer af forskellige markører for hjerte-kar-sygdom og stofskiftesygdom sammenlignet med jævnaldrende normalvægtige.

De høje risikoniveauer bliver imidlertid ikke fanget ved traditionelle målinger hos lægen, viser et nyt videnskabeligt studie.

Studiet udgår fra Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, og afdelingerne for hjertesygdom og arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning.

Undersøgte tidlige tegn på hjerte-kar-sygdom

Undersøgelsen er foretaget blandt 264 raske unge voksne.

Deltagerne fik taget blodprøver og foretaget en række fysiske målinger af bl.a. vægt, højde, blodtryk og fedtprocent samt en CT-skanning af hjertet.

Formålet med undersøgelsen var at undersøge tidlige tegn på hjerte-kar-sygdom og stofskiftesygdom hos unge voksne med hhv. normal vægt, overvægt og svær overvægt.

Risikovurdering bør forfines

Forskerne fandt højere niveauer af forskellige markører for hjerte-kar-sygdom og stofskiftesygdom hos deltagere med overvægt og svær overvægt sammenlignet med deltagere med normalvægt.

Interessant nok var forskellene ikke særligt tydelige, hvis man udelukkende så på de mål, lægen normalt bruger til risikovurdering, såsom blodsukkerniveauet og kolesteroltallet.

Undersøgelsen tyder derfor på, at der er brug for at forfine risikovurderingen for tidligt at opdage dem, der har størst risiko for hjerte-kar-sygdom og stofskiftesygdom.

Ifølge forskningschef i Hjerteforeningen Gunnar Gislason er det et vigtigt fund.

– Jo før vi opdager de tidlige tegn på begyndende hjerte-kar-sygdom, jo bedre. Det kan i sidste ende være et spørgsmål om liv eller død.

Så kan vi på nogen som helst måde forfine risikovurderingen og se advarselstegnene tidligere, så hilser vi det absolut velkommen, siger han.

Uanset vægt: ingen tydelige forkalkninger i hjertets kranspulsårer

Undersøgelsen tilvejebragte også et andet interessant fund.

Ingen af deltagerne – uanset vægt – havde nemlig tydelige forkalkninger i hjertets kranspulsårer.

Studiet giver derfor håb om, at man kan nå at sætte ind med forebyggende tiltag over for unge voksne, før der dannes forkalkninger i hjertet.

Det er også gode nyheder, mener Gunnar Gislason.

– Det er særligt positivt, at undersøgelsen ikke viser tegn på åreforkalkninger hos nogen af deltagerne. Men det skal selvfølgelig undersøges nærmere, hvordan disse resultater hjælper, så vi bedst kan sætte ind og forebygge udvikling af hjerte-kar-sygdom hos unge.

– Vi ved dog allerede fra andre undersøgelser, at jo tidligere man starter, jo større er ens chancer for at undgå hjerte-kar-sygdom. Så det vigtigste man overhovedet kan foretage sig for at mindske risikoen for hjertesygdom senere i livet, er netop at sætte ind med forebyggelse, siger han.

Hjerteforeningen har på denne side samlet en lang række gode råd og vejledende forslag til en hjertesund levevis.