De mest sårbare hjertepatienter har nu fået deres andet vaccinestik mod coronavirus (COVID-19). I de kommende uger og måneder vil endnu flere os blive tilbudt vaccine, modtage vores vaccinestik og dermed blive færdigvaccinerede. Få anbefalingerne til færdigvaccinerede. 

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Mange hjertepatienter har det seneste år levet med flere begrænsninger end resten af befolkningen. Det har haft store konsekvenser for familieliv, sociale relationer og arbejde. Nu kan færdigvaccinerede hjertepatienter få en mere normal hverdag tilbage, efter at bl.a. de mest sårbare hjertepatienter ifølge Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender har modtaget deres andet vaccinestik. 

 

Sådan er anbefalingerne til færdigvaccinerede 

Her får du vores videreformidling af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til færdigvaccinerede. Du anses som færdigvaccineret, 14 dage efter at du har modtaget andet stik. 

Generelt kan det siges, at risikoen for at smitte videre som vaccineret og uden symptomer er meget lille. Derfor er det ifølge anbefalingerne fra et sundhedsmæssigt perspektiv ikke længere nødvendigt at blive testet regelmæssigt, når man er færdigvaccineret. 

Mange af de personer, som er i øget risiko for et alvorligt forløb, hvis de bliver smittet med coronavirus (COVID-19), er nu blevet vaccineret.  

– Det betyder, at deres risiko er betydeligt nedsat. Derfor forsvinder behovet for særlige forholdsregler om eksempelvis ekstra afstand. Er du i særlig risiko og færdigvaccineret, kan du derfor nu deltage i aktiviteter med flere personer, forklarer forskningschef i Hjerteforeningen Gunnar Gislason.  

Du kan eksempelvis gå til fritidsaktiviteter, benytte offentlig transport og handle uden at begrænse dig til mindre travle tidspunkter. Man kan som udgangspunkt også gå på arbejde uden behov for omplacering. 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til alle personer, der er færdigvaccinerede, lyder: 

  1. Du kan være sammen med andre færdigvaccinerede uden at holde afstand eller bruge mundbind.
  2. Du kan være sammen med familie eller nære venner, som ikke er vaccineret, uden at holde afstand eller bruge mundbind, hvis de ikke er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19. 
  3. Hvis du er nær kontakt til en der er smittet, behøver du ikke gå i selvisolation (var også med i de tidligere anbefalinger, så denne er ikke ny). 
  4. Hvis du er vaccineret, behøver du ikke blive testet regelmæssigt. 

 

Hvad, hvis jeg er i øget risiko? 

Der har været en række særlige smitteforebyggende anbefalinger, som har været målrettet de personer, som var i øget risiko. Det gjaldt eksempelvis brug af mundbind i private sammenhænge, øget afstand eller særlige forholdsregler på arbejdspladsen. Derfor er Sundhedsstyrelsen også kommet med anbefalinger, som er særligt målrettet vaccinerede personer, som er i øget risiko for at få et alvorligt forløb, hvis de smittes med coronavirus (COVID-19): 

  1. Du kan opføre dig som andre vaccinerede, og du behøver ikke tage særlige forholdsregler, fx bruge mundbind i private sammenhænge. 
  2. Du kan deltage i aktiviteter med flere personer, eksempelvis gå til fritidsaktiviteter. 
  3. Du kan benytte offentlig transport og handle uden at begrænse det til tidspunkter uden for myldretiden. 
  4. Du kan som udgangspunkt gå på arbejde, som du plejer, og du behøver ikke blive omplaceret. 
  5. Pårørende til personer i øget risiko skal heller ikke omplaceres, hvis personen i øget risiko eller den pårørende er færdigvaccineret.

Hvad skal jeg fortsat være opmærksom på? 

Færdigvaccinerede skal stadig følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om smitteforebyggelse, som eksempelvis at holde afstand, overholde god håndhygiejne og ikke samles for mange mennesker, ligesom de skal opfylde kravet om brug af mundbind i det offentlige rum. Disse anbefalinger forventes først at blive lempet gradvist, når endnu flere af os er blevet vaccinerede.  

Du kan læse mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger til vaccinerede personer på styrelsens hjemmeside