Alle danskere over 50 år vil blive tilbudt et 4. stik mod coronavirus. Tilbuddet til aldersgruppen kommer i løbet af efteråret, og plejehjemsbeboere får tilbuddet først. Særligt udsatte grupper vil allerede i næste uge få tilbud om revaccination. Hjertepatienter tilhører ikke som udgangspunkt denne gruppe, da langt de fleste er beskyttet mod et alvorligt forløb på grund af 3. stik. Enkelte hjertesygdomme kan dog betyde, at man er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

 

Godt 2,5 millioner danskere får nu tilbud om 4. stik mod corona.

Det vurderer sundhedsmyndighederne ifølge statsminister Mette Frederiksen, der onsdag indkaldte til pressemøde om coronastrategien for de kommende måneder.

Årsagen er den nye omikron-variant, BA.5., der er blevet den dominerende variant af coronavirussen i Danmark.

Omikronvarianterne er årsagen til, at COVID-19-vaccinerne ikke længere beskytter mod at blive smittet.

Derfor ændrer Sundhedsstyrelsen nu strategi før efterårets massevaccination, så målet fremover bliver at reducere risikoen for alvorlig sygdom og hospitalsindlæggelse.

Vi har nu en ny variant, som spreder sig hurtigt i Europa og i Danmark. Myndighederne vurderer, at den nye variant er mere smitsom end den tidligere, sagde Mette Frederiksen på pressemødet.

Derfor handler vi nu. Og det gør vi først og fremmest for at beskytte jer, der er sårbare og ældre.

Tre grupper tilbydes 4. stik mod coronavirus

I øjeblikket bliver over 2.000 danskere konstateret smittet med coronavirus dagligt.

Sundhedsmyndighederne forventer derfor en ny smittebølge til efteråret og tilbyder derfor 4. stik mod coronavirus til tre grupper:

  • Først gælder det beboere på plejehjem.
  • Dernæst gruppen af særligt sårbare.
  • Og til sidst befolkningsgruppen over 50 år.

I nogle tilfælde vil der i realiteten være tale om et 5. stik, da eksempelvis nogle cancerpatienter allerede har modtaget 4. stik.

Det er myndighedernes vurdering, at i alt 2,5 millioner danskere skal tilbydes et ekstra stik.

Beboere på plejehjem og gruppen af særligt sårbare vil blive tilbudt 4. stik mod coronavirus fra midten af september.

Fra 1. oktober vil 4. stik så blive tilbudt til alle danskere over 50 år.

Og hele COVID-19-vaccinationsprogrammet kan rykkes frem, hvis der er tegn på, at vinterbølgen sætter ind tidligere end forventet.

Hjertepatienter er ikke som udgangspunkt særligt sårbare

COVID-19-vaccinationerne beskytter os altså ikke længere mod at blive smittet med de nye omikronvarianter.

Men de beskytter os stadig mod et alvorligt sygdomsforløb.

Risikoen for indlæggelser og alvorlig sygdom af coronavirus er nemlig lille, hvis man har modtaget 3. stik.

Det har langt de fleste danske hjertepatienter, og af samme grund er man ikke i gruppen af særligt sårbare, blot fordi man er hjertepatient.

Enkelte hjertepatienter kan dog være i kategorien særligt sårbare.

Det beror på en lægefaglig vurdering, om de skal tilbydes en boostervaccination tidligere end andre.

Det handler dog om en meget begrænset gruppe af patienter.

Er du i tvivl om, hvorvidt du kan tilhøre denne gruppe, skal du kontakte egen læge eller din sygehuslæge.

Hvis du er hjertesyg og får corona, kan du her læse meget mere om, hvad du så bør gøre.

Mette Frederiksen ser vinter uden coronanedlukninger

Regeringen og myndighederne ser ikke, at der kommer en vinter med coronanedlukninger, som vi har set tidligere.

Vi både håber og arbejder på, at vi ikke skal igennem nedlukninger, og det gælder i alle dele af vores samfund, sagde Mette Frederiksen på pressemødet.

Hun understregede dog ifølge Ritzau, at der ingen garantier er.

Ifølge Mette Frederiksen er forventningen, at man kan undgå nedlukninger, fordi der under coronaepidemien har været stor tilslutning blandt danske borgere til at blive vaccineret mod coronavirus.

Vacciner er det vigtigste værktøj for at undgå nye nedlukninger.

Jeg ved ikke, hvordan billedet kommer til at være. Men opfordringen er klar, når vi går i gang med boosterstikket: at man tager imod stikket, sagde Mette Frederiksen.

Om det betyder, at der kan komme restriktioner såsom mundbind, sagde Mette Frederiksen ikke noget om.

Myndigheder vil forebygge indlæggelser – ikke smitte

Borgere over 50 år vil være blandt dem, som bliver tilbudt 4. stik mod coronavirus til efteråret.

Formålet med at vaccinere mod coronavirus i Danmark vil fremover ikke være at forebygge smittespredning, men derimod at forebygge alvorlig sygdom, hospitalsindlæggelser og dødsfald.

Det sagde Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, på pressemødet onsdag.

En af de ting, vi har lært af de nye varianter, er, at vaccinerne ikke er særligt gode til at forebygge smitte. Der er vi blevet klogere, siger han.

Men de er særligt gode til at forebygge alvorligt sygdom. Så vi ikke får en stor sygdomsbølge.

Fokus er ifølge Søren Brostrøm ikke på at have et samfund uden smitte fremover.

Heller ikke når efterår bliver til vinter.

– Vi ved, at når vi kommer ind i den kolde tid, får vi mere smitte.

– Vores strategi er, at vi har et samfund uden restriktioner, men med et basisniveau af sygdomsforebyggelse, sagde Søren Brostrøm. 

Ingen grund til bekymring

Statens Serum Institut (SSI) understreger i sin udmelding, at der ikke på nuværende tidspunkt er grund til bekymring.

– Varianten ser ikke ud at gøre os mere syge, og vaccinerne beskytter godt mod alvorlig sygdom og indlæggelse.

– Samtidig ser det ud til, at de, der tidligere har været smittet med omikronvarianten, har god beskyttelse mod smitte, sagde direktør for SSI Henrik Ullum til TV 2.