Hjerte-kar-sygdom er nu årsag til 18 % af de samlede dødsfald på grund af tobak mod tidligere 25 %. Ingen anden sygdomsgruppe har gennemgået samme positive udvikling.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

I Danmark dør 12.000 årligt af tobaksrelateret sygdom. Det er et fald fra 2010-2012, hvor antallet var over 13.000 om året. Det viser en rapport, som Hjerteforeningen har fået udarbejdet af professor Knud Juel fra Statens Institut for Folkesundhed.

Der er flere samvirkende årsager til nedgangen i antallet af dødsfald, som skyldes rygning, men ifølge forskningschef i Hjerteforeningen Gunnar Gislason skal den største enkeltårsag findes i, at færre dør af hjerte-kar-sygdom generelt. Stor udvikling på hjerte-kar-området, herunder bedre behandling, betyder, at langt flere i dag lever med hjerte-kar-sygdom, herunder også med hjerte-kar-sygdom forårsaget af rygning.

– Forbedringen i behandlingen af hjerte-kar-sygdom betyder, at færre dør – også af tobaksrelateret hjerte-kar-sygdom, siger Gunnar Gislason.

En anden faktor i forbindelse med, at færre dør af tobaksrelateret sygdom, er ifølge rapporten en nedgang i antallet af rygere over en lang periode. Hvor det for 30 år siden var næsten halvdelen af danskerne, der røg, er det i dag 23 %, der ryger dagligt eller lejlighedsvist.

– Selv om indsatsen mod rygning begynder at slå igennem nu og altså bl.a. kan ses af færre dødsfald forårsaget af røg, så er der stadig lang vej igen. 12.000 årlige dødsfald, som skyldes rygning, er stadig 12.000 for mange, siger adm. direktør i Hjerteforeningen Anne Kaltoft og fortsætter:

– Men indsatsen mod tobak virker, og derfor er det vigtigt, at vi fortsætter den.

Rygning er årligt skyld i 9.240 nye patienter, som skal leve med en hjerte-kar-sygdom, fordelt på 440 tilfælde af hjerteklapsygdom, 1.400 tilfælde af hjertesvigt, 3.000 tilfælde af iskæmisk hjertesygdom, 1.700 tilfælde af atrieflimren og 2.700 tilfælde af karsygdomme i hjernen.

LÆS: Rapport med seneste tal om rygning