Kardiologisk beredskab og mulighed for ekkokardiografi døgnet rundt er blandt Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger, som skal danne ramme for akutområdet de kommende ti år. Det får stor betydning for rigtig mange mennesker, siger Anne Kaltoft, adm. direktør i Hjerteforeningen.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Efter at have været undervejs med dem i tre år er Sundhedsstyrelsen endelig kommet med de anbefalinger, der skal sætte standarden for akutområdet ti år frem. Og det er gode og vigtige anbefalinger, som realistisk forholder sig til de behov, der er på hjerteområdet, siger adm. direktør i Hjerteforeningen Anne Kaltoft:

– Anbefalingerne har stor betydning for opbygningen af vores sundhedsvæsen og for, hvordan ressourcerne prioriteres. Og vigtigst af alt har de afgørende betydning for de akutte patienter. I 2018 var der næsten 100.000 akutte indlæggelser for hjerte-kar-sygdomme, hvilket svarede til 29 procent af alle akutte medicinske indlæggelser. Det er altså rigtig mange hjertepatienter, der hver eneste dag kommer igennem landets akutmodtagelser, siger Anne Kaltoft.

Tid er afgørende

Konkret er der tale om, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der fremover på landets akutmodtagelser skal være:

  • Mulighed for ekkokardiografi (ultralydsundersøgelse af hjertet) døgnet rundt.
  • Kardiologisk afsnit.
  • En kardiolog til stede inden for 30 minutter døgnet rundt. På sygehus med specialfunktion skal kardiologen kunne stille umiddelbart.

– For akutte hjertepatienter spiller tid en afgørende rolle. Hurtig og korrekt diagnosticering og behandling er helt central for patienternes overlevelse og mulighed for at leve videre med færrest mulige men. Derfor er det ikke lige meget, hvem der møder patienterne på landets akutmodtagelser. Det er helt afgørende, at der er et kardiologisk beredskab på akutmodtagelserne, som hurtigt kan tilse de akutte hjertepatienter, siger Anne Kaltoft, som betegner de nye anbefalinger som en styrkelse af akutområdet.

Sætter ny standard

Bl.a. er ekkokardiografi en central undersøgelse, der kan sikre, at den rigtige behandling igangsættes hurtigst muligt, så patienten stabiliseres. Hjerteforeningen har igennem de seneste tre år arbejdet hårdt på at sikre de akutte hjertepatienter og er derfor tilfreds med resultatet.

– Det er et kvalitetsløft af området og sætter en standard, som vi er trygge ved på de akutte hjertepatienters vegne. Nu vil vi i Hjerteforeningen arbejde videre påat sikre en ordentlig implementering, så vi sikrer patienterne, siger Anne Kaltoft.