Døjer du både med forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol, bliver du sjældent behandlet godt nok for begge dele. Kunne vi rette op på det, vil langt flere undgå blodpropper i hjertet, viser amerikansk forskning

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail - klik her.
(Du må meget gerne indsætte link til artiklen i din mail.)

Er dit blodtryk forhøjet, så har du fordoblet risiko for åreforkalkning og blodpropper i hjertet. Du kan fjerne en fjerdedel af risikoen, hvis du får behandlet blodtrykket ned under de anbefalede 140 / 90 mmHg med blodtrykssænkende medicin.

Amerikansk forskning giver nu et bud på, hvad der skal til for at komme resten af risikoen til livs. Mange blodtrykspatienter har nemlig også forhøjet kolesterol. Bliver du godt behandlet for begge dele mindsker du din risiko for hjertekarsygdom yderligere 35 procent, ifølge den amerikanske forskning.

Næsten to ud af tre af studiets blodtrykspatienter havde også forhøjet kolesterol. Færre end hver tredje af dem blev behandlet godt nok for begge risikofaktorer.

Også danskere får mangelfuld behandling
Sådan er det næsten også i Danmark, vurderer læge og ph.d. ved Dansk Almenmedicinsk Kvalitetsenhed, Maja Skov Paulsen, der som forsker undersøger den danske blodtryksbehandling. Hun har fundet, at mindst fire ud af ti danskere med forhøjet blodtryk, også har forhøjet kolesterol. Og at kun en tredjedel danskere med forhøjet blodtryk er i optimal behandling.

– Da kun 33 procent når i mål med hensyn til deres blodtryksbehandling, så vil der være endnu færre der når i mål både med blodtryk og kolesterol værdier, siger Maja Skov Paulsen.

Meget at vinde
Knap en million danskere anslås at have forhøjet blodtryk. Det betyder ifølge Maja Skov Paulsens tal, at mindst 400.000 danskere både har forhøjet blodtryk og kolesterol. Effektiv behandling af både forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol ville mere end halvere befolkningens risiko for åreforsnævring i hjertet.

Så der er meget at vinde ved at forbedre behandlingsindsatsen, siger Hjerteforeningens forskningschef, professor og overlæge Gorm B. Jensen.

– Studiet viser, hvor vigtigt det er at få patienter i rette behandling. Lægerne skal derfor være endnu bedre til at finde og hjælpe de patienter, der både har forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol og sikre, at de får den optimale behandling, siger Gorm B. Jensen.

Forbedringen i behandlingen i USA har været markant. For to årtier siden, var under 2 procent behandlet i mål for begge risikofaktorer. Nu gælder det 27 procent. Hvordan det ser ud i Danmark, er uvist.

Kend dine tal
Hvis du gerne vil have målt dit blodtryk og kolesteroltal kan du kontakte et af Hjerteforeningens rådgivningscentre.