GIV LIV

Rygestop

  • Helbredsfordele ved rygestop

    Helbredsfordele ved rygestop Der er store helbredsfordele forbundet med rygestop. Særligt risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme reduceres markant efter rygeophør – og den positive effekt i forhold til risikoreducering starter umiddelbart efter rygeophør. Samtidig bedres prognosen hos patienter med hjerte-kar-sygdomme, blandt andet reduceres risikoen for tilbagefald, og rehabilitering sker hurtigere, med færre komplikationer. Hvor nogle… Læs mere »

  • Tobaksafhængighed

    Tobaksafhængighed Tobak indeholder nikotin, som er et stof der påvirker hjernen og centralnervesystemet. Stoffet kan skabe afhængighed, men det er ikke alle rygere, der er eller bliver tobaksafhængige. Sundhedsstyrelsen vurderer, at ca. 60 % af alle danske rygere er afhængige af tobak. Ved tobaksafhængighed, er der en livslang risiko for tilbagefald, og rygning kræver derfor… Læs mere »