Helbredsfordele ved rygestop
Der er store helbredsfordele forbundet med rygestop. Særligt risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme reduceres markant efter rygeophør – og den positive effekt i forhold til risikoreducering starter umiddelbart efter rygeophør. Samtidig bedres prognosen hos patienter med hjerte-kar-sygdomme, blandt andet reduceres risikoen for tilbagefald, og rehabilitering sker hurtigere, med færre komplikationer.

Hvor nogle helbredsfordele først viser sig efter nogle år begynder de første positive effekter at vise sig på hjerte og kredsløb allerede få timer efter et rygestop:

Tid efter rygeophør Helbredseffekter
20 minutter Puls og blodtryk normaliseres.
12 timer Iltniveauet i blodet normaliseres.
1 døgn Risikoen for blodpropper reduceres. Lungerne begynder at rense sig selv.
3 døgn Iltoptagning forbedres og vejrtrækningen bedres.
2 uger – 3 måneder Kredsløbet bedres gradvist. Lungerne bliver bedre til at bekæmpe infektioner.
3 – 12 måneder Mindre hoste og lettere vejrtrækning. Fertiliteten og søvnen bedres.
1 – 2 år Risikoen for blodpropper er halveret.
5 – 15 år Risikoen for blodpropper er nu den samme som hos aldrig-rygere.

Kilder: Sundhedsstyrelsen og WHO

Det kan altid betale sig at stoppe med at ryge, og uanset alder eller antallet af år der er blevet røget, er der gavnlige effekter forbundet med rygeophør, heriblandt bedre generel velbefindende og ekstra vundne leveår:

Alder ved rygestop Antal ekstra leveår
Omkring 30 års alderen 10 år
Omkring 40 års alderen 9 år
Omkring 50 års alderen 6 år
Omkring 60 års alderen 3 år

Kilder: Sundhedsstyrelsen og WHO


Helbredsmæssige effekter af rygestop på hjerte-kar-sygdomme

Betydningen af rygestop og effekten på hjerte-kar-sygdom er veldokumenteret. Evidensen er utvetydig og peger i retningen af en gavnlig effekt af rygeophør på risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdom, bedre prognose og nedsat mortalitet. Den nuværende evidens er primært baseret på observationsstudier, hvorimod der foreligger færre interventionsstudier. Derfor kan det ikke udelukkes at den eksisterende evidens overestimerer den positive effekt af et rygeophør, hvilket bør tages med i betragtning i fortolkningen af resultaterne.

Flere studier har vist, at risikoen for et nyt hjerte-kar-tilfælde blandt patienter diagnosticeret med akut myokardieinfarkt (blodprop i hjertet) reduceres betydeligt efter rygeophør og nærmer sig niveauet for aldrig-rygere i løbet af ca. tre år. Endvidere har studier vist, at risikoen for kardiovaskulær død efter myokardieinfarkt er reduceret med op til 36% efter rygeophør. Hos patienter med hjertesvigt har man observeret en reduktion i total dødelighed på op imod 21% som følge af rygestop. Tilsvarende reduktion i risiko for genindlæggelser er observeret blandt patienter med hjertesvigt.

Kilder: National Health Service og Sundhedsstyrelsen