Tobaksafhængighed
Tobak indeholder nikotin, som er et stof der påvirker hjernen og centralnervesystemet. Stoffet kan skabe afhængighed, men det er ikke alle rygere, der er eller bliver tobaksafhængige. Sundhedsstyrelsen vurderer, at ca. 60 % af alle danske rygere er afhængige af tobak.

Ved tobaksafhængighed, er der en livslang risiko for tilbagefald, og rygning kræver derfor vedvarende opmærksomhed. Det er derfor en god idé at have gentagende tilbud om hjælp og støtte til rygestop.

Det estimeres, at ca. 80 % af rygerne fortryder de er startet med at ryge, og tre ud af fire rygere i Danmark ønsker at stoppe med at ryge. Ca. halvdelen af de rygere der gerne vil stoppe, ønsker hjælp til dette, og der findes i dag rigtig mange gode behandlingsmuligheder, der kan understøtte et permanent rygestop.

Få hjælp til rygestop hos Stoplinjen.