Forskningsprojektet NordStart har rundet en stor milepæl. På blot ni måneder er det lykkedes at sætte mere end 100 nye hjertestartere op i region Nordjylland.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail - klik her.
(Du må meget gerne indsætte link til artiklen i din mail.)

Det er ganske vist en avanceret computeralgoritme, der har regnet sig frem til de optimale placeringer af 280 nye hjertestartere i region Nordjylland.

Men det er 280 nordjyder af kød og blod, der skal sige ja til at få sat en op.

Det er den nordjyske lokalbefolkning heldigvis mere end godt i gang med.

Dermed har forskningsprojektet NordStart rundet en stor milepæl, og er godt på vej mod målet.

 

 

Opbakning er altafgørende

Det vækker glæde hos forskningschefen i Hjerteforeningen, Gunnar Gislason:

— Det er en voldsomt god nyhed, synes jeg. Det tyder jo på, at projektet virkeligt er blevet taget godt imod i Nordjylland, og har meget stor opbakning i lokalbefolkningen, siger han.

Og det er altafgørende hvis NordStart skal lykkes, forklarer Gunnar Gislason.

— Det er jo en algoritme, der udregner de optimale placeringer for hjertestarterne. Men en ting er at udvælge placeringer på et kort, noget andet er at 280 privatpersoner, foreninger eller virksomheder alle skal sige ja til at få opsat en hjertestarter.

— Så at man allerede nu er nået op over 100 nye hjertestartere, det synes jeg tjener Nordjylland til stor ære. Det er virkelig flot, siger han.

Når halvvejs inden længe 

Det er et kompliceret puslespil, der skal gå op, for at projektet kan lykkes med opsætning og overvågning af de 280 hjertestartere.

Derfor har forskningsteamet allieret sig med to virksomheder med stor indsigt i, hvad der kræves for at nå i mål – TS-gruppen og Hjertevagt.

TS-gruppen har elektrikere i hele Nordjylland som sikrer den løbende opsætning af hjertestarterne.

Når deres håndværk er færdiggjort på den enkelte lokation, sørger Hjertevagt for overvågningen af hjertestarteren fremover.

Og stærke samarbejdspartnere er der i den grad behov for. NordStart fortsætter nemlig med fuld kraft ind i 2024.

Udover de nu mere end 100 nyopsatte hjertestartere, har NordStart også en lang række underskrevne aftaler liggende, hvor hjertestarterne bliver opsat i løbet af de kommende uger.

Faktisk er så mange aftaler klar, at teamet forventer at mere end halvdelen af alle NordStarts 280 hjertestartere vil være sat op inden udgangen af januar måned.

Store perspektiver

De kommende år vil så afsløre, om teorien bag NordStart er lige så banebrydende og effektiv, som forskningsteamet håber.

— Det er jo en radikalt anderledes måde at tænke opsætning af livreddende hjertestartere på, siger Gunnar Gislason.

— I NordStart har vi så at sige overladt den proces til en computeralgoritme. Vi fodrer den ganske vist med relevant data, men den udvælger placeringerne. Den store test ligger så i, om den kan vælge placeringerne mere strategisk og effektivt end vi mennesker kan, og dermed redde endnu flere liv end vi gør i dag, siger han.

— Det har vi en stærk tro på, er tilfældet. Og viser det sig at være rigtigt, så kan perspektivet i NordStart pludselig være stort. For virker det i Nordjylland, så virker det formentlig også i lignende befolkningsområder i resten af verden. Så begynder vi at tale om rigtigt mange liv, der måske kan reddes på sigt.