Ny dansk forskning støttet af Hjerteforeningen viser, at behandling af forsnævret hjerteklap gennem lysken er lige så effektiv og sikker for alle patienter som åben hjerteoperation, samt giver færre alvorlige komplikationer

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Den nye
behandling, hvor en kunstig hjerteklap føres via et rør gennem lysken hos
hjertepatienten med hjerteklapforsnævring, er lige så effektiv som og giver
færre alvorlige komplikationer end standardindgrebet, hvor patientens
brystkasse åbnes helt under fuld narkose, hjertet standses og kobles til en
hjerte-lunge-maskine, hvorefter den syge hjerteklap fjernes og en kunstig
hjerteklap syes ind.

Det viser nyt
dansk studie, støttet af Hjerteforeningen, hvor de to behandlinger af hjertesygdommen
hjerteklapforsnævring (aortaklap stenose) sammenlignes. Studiet er netop
præsenteret af danske hjertelæger på den amerikansk hjertekongres American
College of Cardiology.

Skrøbelige hjerteklappatienter får
gavn af behandlingen
TAVI kaldes den skånsomme
behandling, hvor hjertepatienten får indsat en kunstig hjerteklap via et rør og
gennem en pulsåre i lysken. Forkortelsen stammer fra engelsk Transcatheter
Aortic Valve Implantation.

– Indgrebet
er så skånsomt, at det i visse tilfælde kan foregå i lokal bedøvelse, og mens
patienten er helt vågen. De nye resultater, der viser, at behandlingen gennem
lysken er lige så sikker og effektiv som standardbehandlingen, betyder, at patienterne
nu får et reelt behandlingsalternativ, siger Lars Søndergaard, der er overlæge,
dr.med og kardiolog på Rigshospitalet, og som er en af forskerne bag
undersøgelsen.

Se video med interview og operation v/ Lars Søndergaard på B.T.s hjemmeside

I alt har 280
patienter på Rigshospitalet, Odense Universitetshospital samt Sahlgrenska
Universitetshospital i Gøteborg i Sverige deltaget i undersøgelsen Nordic
Aortic Valve Intervention (NOTION). Alle hjertepatienterne, der deltog i
undersøgelsen, havde svær hjerteklapforsnævring (aortaklap stenose), var 70 år
eller ældre og havde ikke anden alvorlig hjertesygdom. Halvdelen af patienterne
blev behandlet med TAVI, mens den anden halvdel blev behandlet med åben hjertekirurgi.
Patienterne bliver fulgt i fem år og er foreløbigt fulgt i 1 år.

Sikker, effektiv og færre
komplikationer
Den nye undersøgelse viser,
at TAVI-behandlingen er lige så effektiv og sikker, som åben hjertekirurgi er
for de yngre patienter. Patienterne behandlet med TAVI havde et år efter
indgrebet og lidt færre komplikationer i forhold til patienterne, der havde
fået foretaget åben hjertekirurgi. Patienter, der havde fået foretaget åben
hjertekirurgi, havde oftere blødning, akut hjertesvigt, akut nyresvigt, hjerterytmeforstyrrelser,
og de var indlagt i længere tid efter operationen. Flere af patienterne, der
var behandlet med TAVI, fik behov for en pacemaker Betydningen af disse
resultater på længere sigt er dog ukendt.

Indtil for få
år siden var den eneste effektive behandling mod hjerteklapforsnævring den åbne
hjerteoperation, hvor brystkassen åbnes, den syge hjerteklap fjernes, og en
kunstig hjerteklap syes ind. Her er det nødvendigt, at patienten er i fuld
narkose.

Et stort fremskridt i behandlingen
De nye resultater vækker
glæde hos Hjerteforeningen, der kalder resultaterne et stort fremskridt i
behandlingen af hjerteklappatienterne. Hjerteforeningens forskningschef,
overlæge, professor Gunnar Gislason siger:

– Studiet
viser, at på kort sigt er TAVI er en ligeså god behandling som standard
hjerteklapoperation for alle patienter, hvor man tidligere har kun tilbudt den
til patienter, som ikke var egnede til standard hjerteklapoperation. Især mange
ældre hjertepatienter lider af andre sygdomme, som øger deres risiko ved den
åbne hjerteoperation. På sigt kan man håbe, at den skånsomme behandling bliver
standardbehandling til alle hjerteklappatienter, fordi indgrebet er mere
skånsomt, og fordi patienterne kommer sig hurtigere efter dette indgreb, siger
Hjerteforeningens forskningschef Gunnar Gislason.

Hjerteklapforsnævring
er den hyppigste hjerteklapsygdom i Danmark, hvor mellem to og syv procent af
voksne over 65 har sygdommen i svær grad – ikke alle har fået stillet en
diagnose. Hvert år bliver omkring 2.000 danske hjertepatienter opereret for
hjerteklapsygdom. Omkring 15.000 lever med en hjerteklapdiagnose i Danmark.

Fakta om TAVI

 • TAVI
  blev introduceret i Danmark i 2007 og udføres på Rigshospitalet, Odense
  Universitetshospital, Skejby Sygehus og Aalborg Sygehus.
 • Antallet
  af TAVI-behandlinger er øget hvert år siden 2007. Der udføres aktuelt ca. 400
  TAVI-behandlinger per år i Danmark.
 • Behandlingen
  udføres med patienten under fuld bedøvelse eller i lokal bedøvelse (patienten
  er vågen) og varer ca. en time. Patienten udskrives typisk 2-4 dage efter
  behandlingen.
 • Overlæge
  Henning Rud Andersen fra Hjertemedicinsk afdeling på Skejby Sygehus udførte som
  den første i verden i slutningen af 1980’erne dyreforsøg som udviklede ideen
  til TAVI.
 • Den
  første TAVI-behandling på et menneske blev udført af franskmanden Alain Cribier
  i 2002.
 • Hjerteforeningen
  har støttet NOTION-undersøgelsen, der også omtales som aortaklapprojektet.