GIV LIV

Fysisk aktivitet

Hjerteforeningen mener, at danskerne skal støttes til at være mere fysisk aktive

 

Regelmæssig fysisk aktivitet mindsker risikoen for at få hjerte-kar-sygdom. Fysisk aktive har bl.a. 20-30 procent lavere risiko for iskæmisk hjertesygdom sammenlignet med inaktive personer, hvilket viser, at øget fysisk aktivitet er en helt central komponent i forebyggelsen af hjerte-kar-sygdom på det individuelle og samfundsmæssige niveau. Både de fysiske og de sociale rammer har stor betydning for, om man er fysisk aktiv. Derfor skal vi i højere grad indrette vores samfund sådan, at fysisk aktivitet bliver fremmet. Et fælles ansvar, som både arbejdspladser, civilsamfundsorganisationer og offentlige myndigheder skal løfte, så langt flere danskere bliver fysisk aktive i det daglige.

Hjerteforeningen anbefaler

 • At flere danske arbejdspladser udvikler en strategi for, hvordan de aktivt vil understøtte deres medarbejderes fysiske aktivitetsniveau.
 • At alle folkeskoler realiserer intentionerne om fysisk aktivitet fra folkeskolereformen.
 • At øvrige uddannelsesinstitutioner indtænker fysisk aktivitet i hverdagen, frivilligt såvel som obligatorisk.
 • At der stilles krav til, at man i offentlige byggerier og anlægsprojekter indtænker mulighed for fysisk aktivitet i dagligdagen for brugerne, samt hvordan byggeriet øger incitamentet til at være mere fysisk aktiv.
 • At mulighed for fysisk aktivitet indtænkes i planlægningen og udviklingen af naturområder samt i by- og trafikplanlægning.

Hjerteforeningens ekspert

Ekspertområder:

Læs mere

Fakta

 • 28 procent af mænd og 29 procent af kvinder over 16 år opfylder ikke WHO’s anbefalinger for fysisk aktivitet (1). Henholdsvis 67 procent af disse mænd og 74 procent af disse kvinder vil gerne være mere fysisk aktive (1).
 • 26 procent af de 11-15-årige lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at være fysisk aktiv mindst 60 minutter dagligt ved moderat til høj intensitet. Drenge er generelt mere fysisk aktive end piger (2).
 • 58 procent af mænd og 55 procent af kvinder over 16 år har mindst 8 timers totalt stillesiddende tid på en typisk hverdag (1).
 • Fysisk aktive har 20-30 procent lavere risiko for iskæmisk hjertesygdom sammenlignet med inaktive personer (3).
 • Sammenligner man fysisk aktive og inaktive personer, så er der 23 procent øget risiko for hjertesvigt for inaktive personer (3).
 • Fysisk aktive personer har 22 procent lavere risiko for atrieflimren, hvis man sammenholder dem med fysisk inaktive personer. Dog har personer, som dyrker hård fysisk aktivitet, en forøget risiko for atrieflimren (3).
 • Et moderat niveau af fysisk aktivitet er nok til at mindske risikoen for åreforsnævring i hjertet med 11 procent, mens et højt aktivitetsniveau mindsker risikoen med 22 procent (4).

Kilder

 1. ”Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017”.
 2. ”Fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd blandt 11-15-årige – national monitorering med objektive målinger”. 2019.
 3. Møller, S.P., Sørensen, I.K., Christensen, A.I., Tolstrup, J.S. Risikofaktorer for udvalgte hjertesygdomme – livsstil og psykosociale forhold”. Statens Institut for Folkesundhed, 2017.
 4. Sofi, F., Capalbo, A., Cesari, F., Abbate, R., Gensini, G.F. “Physical activity during leisure time and primary prevention of coronary heart disease: an updated meta-analysis of cohort studies”. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil Off J Eur Soc Cardiol Work Groups Epidemiol {&} Prev Card Rehabil Exerc Physiol. 2008; 15(3): 247-57.

 

 

 

 

Nyttige dokumenter og links