GIV LIV

Aktiviteter

 • Kvalitetssikringsprojekt DANNOAC

  Kvalitetetssikringsprojekt hos Hjerteforeningen beskæftiger sig med kvalitetssikring af non-vitamin K-antagonist orale antikoagulantia (NOAC) behandling i Danmark. Kvalitetssikringsprojektet omhandler: –    Kvalitetssikring af antikoagulerende behandling med NOAC i Danmark. –    De enkelte klynger (clustre) skifter systematisk mellem de forskellige NOACs hvert halve år. –    Blødningsrisiko og behandlingseffekt monitoreres via Det Danske Landspatient Register. –… Læs mere »

 • Parat til hjertestart

  Parat til Hjertestart er et samarbejdsprojekt mellem Frederikshavn Kommune, Region Nordjylland, Hjerteforeningen og TrygFonden. Formålet med projektet er at øge chancerne for overlevelse efter hjertestop uden for hospital i Frederikshavn Kommune. Det gøres ved at styrke de første led i overlevelseskæden, hvor borgere skal oplyses og uddannes til at reagere hurtigt og i gangsætte hjertelungeredning,… Læs mere »

 • Socialdifferentieret hjerterehabilitering

  Hjerteforeningen ønsker at inspirere de mange sygehuse og kommuner, som hver dag forsøger at inkludere deres mest sårbare borgere, til hjerterehabiliteringen. For der er stort behov. Heldigvis oplever vi i Hjerteforeningen en stigende interesse for hjerterehabiliteringsområdet. Vi møder dog også uklarheder i forhold til at vide, hvem de sårbare er, at have overblik over egnede… Læs mere »

 • Sundere erhvervsskoler

  Hjerteforeningen ønsker at være med til at fremme sundhed og trivsel på erhvervsskoler. I løbet af de sidste fem år har Hjerteforeningen arbejdet med at fremme sundheden på erhvervsskoler – og der er god grund til at fortsætte arbejdet.   Statens Institut for Folkesundhed har i Sundhedsprofilen afdækket elevers sundhedsadfærd på erhvervsskoler. Undersøgelsen viser, at der… Læs mere »