Det er altid godt at have styr på medicinen. Her er et par ting, du skal være opmærksom på, når du tager hjerte-kar-medicin.

Hjerte-kar-medicin har mange forskellige handelsnavne. Det er en god idé at lære navnet på det aktive stof i medicinen – også kaldet indholdsstoffet. Medicinreglerne siger nemlig, at apotekerne skal udlevere den billigste medicin, og via indholdsstoffet kan du kende din medicin uanset handelsnavn. Ønsker du at få udleveret et specifikt præparat frem for det billigste, kan din læge skrive det på recepten. Så skal du selv betale for forskellen mellem det billigste præparat og det præparat du ønsker.

Det er vigtigt at tage den rigtige dosis medicin på de aftalte tidspunkter. Du må aldrig stoppe med at tage fast medicin eller ændre på din medicin uden at tale med lægen først. Du må ikke stoppe med at tage ordineret medicin, selv om du føler dig rask og frisk. Meget hjerte-kar-medicin er forebyggende og nedsætter risikoen for tilbagefald væsentligt – fx en ny blodprop.

Husk medicin er personlig og må ikke anvendes af andre.

Læs altid vejledningen i emballagen på medicinen. Spørg lægen eller apotekets personale, hvis der er noget du er i tvivl om.

Medbring altid en liste over den medicin, du tager, hvis du skal til lægen eller på sygehuset. Den eneste, der ved, hvad du rent faktisk tager af medicin, er dig. Din egen læge og sygehuset kan føre en fælles liste over din medicin i gennem det elektroniske registreringssystem, som hedder Fælles Medicinkort (FMK), men det vil stadig være sådan, at du er den eneste, der ved, om du tager den medicin, der står på medicinkortet.

 

Bivirkninger

Lægen eller sygeplejersken på den hospitalsafdeling, du er tilknyttet, eller din egen læge kan fortælle om mulige bivirkninger ved medicinen. Du kan også finde informationer i indlægssedlen, på min.medicin.dk (ekstern link) eller på Hjerteforeningens side om medicintyper

Det er langt fra alle, som får bivirkninger af medicin. De fleste tåler heldigvis medicinen fint. Hvis du får bivirkninger af medicinen, så er det nogle gange, at kroppen vænner sig til medicinen efter noget tid, og bivirkningerne forsvinder. Så det er som regel en god ide, at give medicinen en chance. Ved alvorlige bivirkninger, tag kontakt til din læge med det samme.

Hvis du får bivirkninger i en grad, så du ønsker at stoppe med medicinen, så er det vigtigt altid at kontakte din læge først.

Hvis du skal behandles for andre sygdomme af andre læger, er det vigtigt at gøre opmærksom på den medicin, du får. Enkelte medicinske præparater kan påvirke hinanden i uheldig retning.

Tager du flere slags medicin på en gang, kan du hos Sundhedsstyrelsen se, hvordan de påvirker hinanden:
medicinkombination.dk (ekstern link).

Oplever du bivirkninger ved din medicin? Så kan du eller dine pårørende selv melde dem på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Det betaler sig at gøre Sundhedsstyrelsen opmærksom på, at du oplever bivirkninger ved den medicin, du tager. Styrelsen vurderer løbende de indberetninger om bivirkninger, de får. I sidste ende kan det fx betyde, at beskrivelsen af, hvordan du skal bruge medicinen, bliver ændret.

Selvom du nu har mulighed for at melde dine bivirkninger, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du kontakter din læge, hvis du oplever bivirkninger ved din medicin. Det gælder både bivirkninger, som er beskrevet i indlægssedlen, der følger med medicinen, og bivirkninger, som ikke er beskrevet i indlægssedlen.

Sundhedsstyrelsens side for ‘Meld en bivirkning’ (ekstern link)

Læs vores tema om bivirkninger

Søg viden om din medicin

Hvordan virker din medicin? Har du problemer med din medicin? Er du i tvivl om vigtigheden af at tage din medicin? Der findes flere steder, hvor du kan søge råd og vejledning.

Tvivlsspørgsmål, misforståelser og glemsomhed kan være årsag til at mange ikke tager medicin som foreskrevet af lægen. Der findes flere steder, hvor du kan søge råd og vejledning om din medicin.

1. Du kan selvfølgelig altid spørge din læge. Du kan hos din læge få foretaget en gennemgang af din medicin, hvor din læge vurderer, om din medicin er doseret korrekt, om nogle af præparaterne påvirker hinanden uhensigtsmæssigt eller om du oplever unødvendige bivirkninger. Det er vigtigt, at du aldrig holder op med at tage din medicin eller ændrer på din medicin uden at tale med din læge først.

Det kan være en god ide at få foretaget en medicingennemgang, hvis du:

  • Har problemer med at tage din medicin
  • Oplever bivirkninger
  • Ikke synes, at din medicin virker
  • Er usikker på, hvornår du skal tage din medicin
  • Har problemer med at huske din medicin
  • Føler dig usikker fx fordi din medicin skifter navn
  • Har problemer med at åbne medicinen eller få den ud af pakningen
  • Har problemer med at læse indlægssedlerne

Gennemgangen vil give dig et bedre overblik over din medicin, sikkerhed og tryghed i forhold til din medicin, og du får gode ideer med hjem, fx til hvordan du husker din medicin i dagligdagen og hvordan du kan genkende din medicin, selvom den skifter navn.

2. På de fleste apoteker har du også mulighed for at få en gennemgang af din medicin og rådgivning om din medicinbrug fra en farmaceut.

3. På sundhed.dk (ekstern link) kan du finde dit eget medicinkort og dine egne medicinordinationer. Du skal logge på med Nem ID.

4. På min.medicin.dk (ekstern link) kan du finde informationer om alle præparater der er registreret i Danmark.

5. Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen har flere hjemmesider, hvor du kan få medicininformation:

Se indlægsedlen på din medicin
indlaegsseddel.dk (ekstern link)

Tjek om dine medicin kan bruges samtidig
medicinkombination.dk (ekstern link)

Se de nyeste priser på din medicin
medicinpriser.dk (ekstern link)

6. Hvis du har en smartphone kan du hente en gratis app, der hedder Medicintjek og som bliver udbudt af Lægemiddelstyrelsen. Den findes både til iPhone og Android. Med Medicintjek får du samlet indgang til information fra hjemmesiderne medicinpriser.dk, medicinkombination.dk, indlaegsseddel.dk og sundhedsstyrelsen.dk. Her kan du få den nyeste viden om din medicin, læse om evt. risici ved samtidig brug af flere præparater mv.

 

Kronisk syge bør få influenzavaccine – men ikke mange får