De seneste dages bevågenhed i medierne – og de mange kommentarer fra medlemmer og på de sociale medier – har gjort mig en del klogere: Jeg og Hjerteforeningen har undervurderet opgaven med at redegøre for, hvorfor vi har igangsat P.S. I Love You – og hvad P.S. I Love You har til opgave.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Anne Kaltoft:
Når så mange mennesker rejser kritik af P.S. I Love You, så peger pilen på mig som adm. direktør. For jeg har ikke været dygtig nok til at kommunikere, hverken sammenhængen eller forskellene mellem Hjerteforeningen og P.S. I Love You.

Jeg vil her søge at afklare og forklare.

I Hjerteforeningen kæmper vi for liv uden hjertesygdom. Vi udtaler os som en autoritet på det lægefaglige og evidensbaserede område – og det vil vi fortsætte med. Men i kampen for et liv uden hjertesygdom ligger også en stor opgave for Hjerteforeningen i at sætte forebyggelse på dagsordenen.

Som det er nu, har vi i Hjerteforeningen meget lidt kontakt til yngre og hjerteraske mennesker. Det vil vi gerne lave om på, fordi:

80 procent af hjerte-kar-sygdomstilfælde kan forebygges, hvis vi som unge træffer kloge valg. Vi har som forening en forpligtelse til at gøre, hvad vi kan, for at forebygge hjertesygdomme. En forudsætning for at få budskabet ud er, at vi kan få kontakt til yngre raske, og det lykkes på nuværende tidspunkt ikke særlig godt. Dels fordi mange ikke interesserer sig for hjertesygdom, før de selv eller deres pårørende bliver syge, dels fordi følelsen af at være udødelig er en del af det selvbillede, man har som ung.

Tænk, hvis vi kunne forebygge bare nogle af de tilfælde, der hvert år løber op i 60.000 nye hjerte-kar-patienter i Danmark, og hvoraf en stor del kunne forebygges. Det kræver, at vi får de unge i tale, for gode vaner etableres i ungdommen. Derfor skal vi være dristige og afprøve nyt. Med P.S. I love You afprøver vi en kommunikationsplatform og et univers, vi håber, er interessant for unge, og hvor vi tillader en åben dialog om det sunde liv med alle livets facetter. Det inkluderer også dialog om holistisk tilgang til sundhed, sund mad og et mindre stressfyldt liv.

En del kritik handler om, at vi tillader indslag om alternativ behandling på platformen, og her mener jeg, at Hjerteforeningen godt kan rumme, at stemmer, der har andre tilgange til, hvad der er hjertesundt, kommer til orde. Det ændrer ikke ved, at Hjerteforeningen ikke anbefaler ikke-dokumenteret eller på anden måde alternativ behandling – hverken til hjertepatienter eller andre.

Her set i bagklogskabens lys skulle vi have gjort væsentligt mere ud af at understrege, at P.S. I love You afviger i sprog, udtryk og indhold fra Hjerteforeningens vanlige måde at kommunikere på.

Vi har forsøgt at understrege, at de holdninger, der udtrykkes på platformen, ikke nødvendigvis er et udtryk for Hjerteforeningens holdning, lige som at anbefalinger om dette og hint ikke nødvendigvis er Hjerteforeningens anbefaling. Dette budskab er ikke kommet tydeligt nok frem, og dette har bidraget til forvirring. Det er jeg på alle måder ked af.

Et af kritikpunkterne er den økonomi, vi har investeret i projektet. Det drejer sig om 6 millioner kroner fordelt på tre år, men med den forudsætning, at projektet nøje følges og evalueres. Lever P.S. I Love You – mod forventning – ikke op til de resultater, der er lagt op til, kan projektet lukkes ned før planlagt. Præcis de samme vilkår som for andre projekter, Hjerteforeningen gennem årene har investeret i. Hjerteforeningens intention er hver gang at gøre en positiv forskel. Vi har ikke altid vished for, om det går, som vi håber, men vi har altid en tæt overvågning af, om projektet kører som forventet.

I skrivende stund har P.S. I Love You været i gang i ca. to måneder og har fået meget stor opmærksomhed, som desværre ikke kun er positiv. Vi lytter og drøfter løbende de kritikpunkter, der kommer frem, og vil gøre os umage for nøje at forholde os til de synspunkter, der fremføres af medlemmer og ikke-medlemmer.

Tak for alle henvendelser. Jeg er taknemmelig for det store engagement og er meget beæret over, at så mange mennesker giver udtryk for, at de opfatter Hjerteforeningen som seriøs, ordentlig og vidensbaseret … og som en vigtig støtte for patienter og pårørende.

Hjerteforeningen er solidt fagligt funderet på videnskab, forskning og evidens. Vi arbejder hårdt på at indtage rollen som den organisation, som patienter og pårørende og fagfolk kan læne sig op ad. At vi er dem, der skaffer og deler viden.

Hjerteforeningen er den samme. Hjerteforeningen fortsætter kampen for liv uden hjertesygdom.