EU vil de kommende syv år investere 70 mia. kr. i unionens sundhedssystemer med særligt fokus på beredskaber mod fremtidens pandemier samt bekæmpelse af kræft. Administrerende direktør i Hjerteforeningen, Anne Kaltoft, er forundret over, at programmet ikke tager højde for patienter med kroniske sygdomme, herunder hjertepatienter

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

I Europa er der i dag 60 millioner hjertepatienter. De er dog nærmest fraværende i det udspil, som Europa-Kommissionen har præsenteret, og som i dag indledningsvis drøftes i Europa-Parlamentet. EU4Health hedder programmet, der med 9,4 mia. Euro svarende til 70 mia. kr. bl.a. skal “styrke EU’s beredskab over for store, grænseoverskridende sundhedstrusler” og “sikre, at sundhedssystemerne er modstandsdygtige og kan håndtere både epidemier og langsigtede udfordringer som en aldrende befolkning og sundhedsmæssig ulighed”, som det hedder i udspillet. Det betyder bl.a. lagre af medicinsk udstyr, øget overvågning af sundhedstrusler og særlige enheder af sundhedspersonale og eksperter, der kan reagere på sundhedskriser i hele EU.

Derudover skal investeringen fortsat fokusere på at reducere antallet af infektioner, der er resistente over for antibiotika, sikre, at flere bliver vaccineret, samt bekæmpe kræft.

Programmet skal være EU’s retning på sundhedsområdet fra næste år og frem til 2027, altså i syv år.

 

Kronisk sygdom en udfordring i hele EU

Men i det næsten 60 sider lange dokument har de kroniske patienter, herunder hjertepatienterne, kun en meget beskeden plads – og det på trods af, at antallet af hjertepatienter i Europa på nuværende tidspunkt er 60 mio. Derfor er det helt afgørende, at hjerte-kar-sygdom også bliver adresseret direkte i EU4Health, mener administrerende direktør i Hjerteforeningen Anne Kaltoft:

– Man kan ikke tale om sundhed og sygdom i Europa uden også at tale om hjerte-kar-sygdom og om kroniske sygdomme generelt. Her er der tale om et program, som skal lægge en motorvej på sundhedsområdet frem til 2027, og så er det vigtigt at have fokus på flere af de helt store sundhedsudfordringer i EU, herunder de kroniske sygdomme, som ingen lande kan se sig fri for at kæmpe med, siger Anne Kaltoft.

– Det er rigtig godt, at EU som fællesskab ruster sig mod smitsomme sygdomme som corona og styrker samarbejdet på sundhedsområdet. Det er vigtigt, at vi bruger alt det, vi har lært af de seneste måneder til at stå stærkere i fremtiden – og gerne stå stærkere sammen. Men jeg er forundret over, at flere af de store kroniske sygdomme er fraværende, når der fx er 60 mio. hjerte-kar-patienter i Europa. Alene i Danmark kommer der 59.000 nye hjertepatienter til hvert år. Og det tal vil stige i de kommende år, siger Anne Kaltoft, som derfor understreger vigtigheden af, at hjerteområdet bliver skrevet ind i Europa-Kommissionens forslag, EU4Health.