Syv ud af ti ledere på ungdomsuddannelser ønsker et lovkrav om røgfri skoletid. Det viser ny kortlægning af rygeregler på gymnasier og erhvervsskoler. Ens regler om røgfri skoletid vil få færre unge til at ryge, lyder det fra Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen, der står bag undersøgelsen.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

I disse uger forhandles der på Christiansborg om tiltag, der skal forebygge rygning blandt børn og unge. Et af forslagene på forhandlingsbordet er røgfri skoletid. Det betyder, at elever og ansatte hverken må ryge på eller uden for skolens område, fra de møder om morgenen, til de får fri om eftermiddagen.

De fleste partier bakker op om, at skoletiden skal være røgfri på grundskoler, men der er endnu ikke opnået enighed, når det kommer til ungdomsuddannelserne. Og forhandlingerne trækker ud.

Stort flertal for røgfri skoletid

Blandt ledere på både erhvervsskoler og gymnasier er der dog stor opbakning til, at røgfri skoletid også skal gælde på ungdomsuddannelserne. En ny kortlægning viser, at 71 pct. af erhvervsskolelederne og 75 pct. af gymnasierektorerne er positive over for, at politikerne indfører røgfri skoletid for ansatte og elever.

– Et stort flertal blandt ledere på ungdomsuddannelser ønsker en lov, der gør skoletiden røgfri. Og der er næsten ikke forskel på gymnasiale uddannelser og erhvervsskoler. Jeg håber, at politikerne ved forhandlingsbordet tager tallene til efterretning, siger Niels Them Kjær, chef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse.

Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen anbefaler, at alle grundskoler og ungdomsuddannelser har røgfri skoletid, fordi det forebygger rygestart.

Ledere ønsker politisk opbakning

Selv om et stort flertal af skolelederne går ind for røgfri skoletid, er det kun en mindre del af uddannelsesinstitutionerne, der på eget initiativ har indført røgfri skoletid. Og det er der gode grunde til.

– Nogle ledere er bange for modstand fra elever og medarbejdere. Flere er også bekymrede for, hvordan de skal håndhæve reglerne. Mange vil gerne gøre skoletiden røgfri, men ønsker støtte fra en lov vedtaget højere oppe i systemet. Det er svært for dem at være alene om beslutningen, forklarer Morten Ørsted-Rasmussen, forebyggelseschef i Hjerteforeningen.

Kun 14 gymnasier og 11 erhvervsskoler og campusfællesskaber har lige nu røgfri skoletid. I løbet af 2020 stiger tallene dog til omkring det dobbelte.

Adgangsbillet til fællesskab

En del unge begynder at ryge eller ryge regelmæssigt, når de begynder på en ungdomsuddannelse. Rygning fylder meget i pauserne, og især erhvervsuddannelserne har mange elever, der ryger.

– Skiftet til en ungdomsuddannelse er forbundet med en masse nye relationer. For nogle elever er rygning vejen til et fællesskab eller noget at tage sig til i pauserne, siger Morten Ørsted-Rasmussen.

Røgfri skoletid betyder, at færre unge begynder at ryge i forbindelse med start på en ungdomsuddannelse, og styrker fællesskabet.

OM UNDERSØGELSEN

Undersøgelsen er gennemført som telefoninterviews med repræsentanter fra ledelsen på alle matrikler i Danmark med erhvervsskoler og gymnasiale uddannelser i perioden medio august til medio november 2019.

Tal fra kortlægning

Spørgsmål: ”Er du overvejende positivt eller overvejende negativt stemt over for, at politikerne indfører røgfri skoletid for ansatte og elever?”

  • På erhvervsskolerne er 71 pct. af lederne overvejende positive, mens 15 pct. er overvejende negative. 12 pct. svarer “Hverken eller”, og 2 pct. “Ved ikke”.
  • På gymnasierne er 75 pct. af lederne overvejende positive, mens 12 pct. er overvejende negative. 10 pct. svarer “Hverken eller”, og 4 pct. “Ved ikke”.
  • 14 gymnasier og 11 erhvervsskoler har røgfri skoletid. 9 erhvervsskoler og 15 gymnasier har planlagt at indføre røgfri skoletid i 2020.

Rygning og røgfri skoletid

  • 11 pct. af de 16-19-årige danskere ryger dagligt, 12 pct. lejlighedsvist. (1)
  • 7 ud af 10 danskere synes, at skoletiden på ungdomsuddannelser skal være røgfri. (2)

Kilder:

(1) Den Nationale Sundhedsprofil 2017. Særkørsel af 16-24-åriges rygevaner, foretaget af Statens Institut for Folkesundhed, marts 2018.

(2) Danskernes rygevaner 2018. Gallup for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.