En blodprop i benet kan være en alvorlig sygdom, der kræver behandling for at undgå varige skader. Du skal altid ringe 1813 eller til egen læge, hvis du har mistanke om en blodprop i benet.

Blodproppen kan enten opstå i benets vener (dyb venetrombose, DVT) eller benets pulsårer.

En blodprop i benets vener kan nogle gange forsvinde af sig selv, men du kan risikere at få kronisk trombotisk syndrom.

En blodprop i benets pulsårer er en livstruende tilstand.  Du kan risikere at miste dit ben eller blive opereret med gener til følge.

Hvis du kender og reagerer på symptomerne, er der dog gode muligheder for effektiv behandling, så du kan blive rask og leve et normalt liv.