Jeg er 68 år og bor i Århus.  Jeg har i 37 år arbejdet som socialrådgiver i Aarhus kommune.

Efter at være gået på efterløn, blev jeg patientstøtte hos Hjerteforeningen. Jeg tror godt, at jeg kan sige, at alle jeg har ringet til, har været glade for samtalen, og ikke følt sig så alene i sin sygdom.

I 2009 fik jeg en hjerteoperation, hvor min ene hjerteklap blev repareret. Jeg deltog efterfølgende i genoptræning på Skejby sygehus, et genoptræningsforløb som var guld værd. Ikke mindst min egen genoptræning, men i lige så høj grad at være sammen med andre, som var i samme situation som jeg selv.  Det var godt at tale med andre, som var lige så usikre og bekymrede som jeg selv var. Det er  vigtigt at have et godt og støttende netværk. Min egen erfaring er, at den dybere forståelse af et sygdomsforløb opstår patient til patient.