GIV LIV

Sammenhængende patientforløb

Hjerteforeningen mener, at hjertepatienterne skal sikres en bedre overgang mellem sektorer og et mere sammenhængende behandlingsforløb, der er tilpasset den enkeltes behov.

 

Mange patienter oplever i dag udfordringer i forbindelse med sektorovergange, eksempelvis mellem sygehus og kommune. En undersøgelse har vist, at 17 procent af hjertepatienterne ikke ved, hvor de skal henvende sig, hvis de får problemer, efter at de er blevet udskrevet fra sygehuset. Samtidig overlever langt flere hjertepatienter heldigvis mødet med en hjertesygdom, hvorfor et stigende antal patienter skal leve et liv som kronisk syg med alt, hvad det indebærer. Derfor er det afgørende, at overgangen mellem kommuner og regioner bliver gnidningsfri, og at patienten får et sammenhængende, tilpasset forløb.

Hjerteforeningen anbefaler

  • At der skabes mere sammenhæng i patientforløbene ved hjælp af brobygningsmedarbejdere. Det kan fx være brobyggersygeplejersker i delestillinger mellem hjerteafdelinger eller satellitfunktioner, hvor sundhedspersonale fra hospitalerne også er til stede i de lokale sundhedshuse, som det er gjort i Region Midtjylland.
  • At der sikres et systematisk og automatisk dataflow mellem sektorerne, så data følger patienten. Det skal sikre, at sektorerne har den relevante viden om patienten, så patienten ikke ”starter forfra” ved overgang til en ny sektor.
  • At regeringen, KL og Danske Regioners præsenterede sundhedsklynger får til hovedmål at skabe en god sammenhæng mellem sektorer. Det kræver bl.a. inddragelse af patientforeninger og faglige selskaber, så sammenhængen kvalitetssikres.
  • At digitalisering indtænkes som et væsentligt redskab for at skabe bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet, fx ved øget brug af hjemmemonitorering og digitale konsultationsløsninger.

Fakta

  • Hver år rammes over 56.000 danskere af en hjerte-kar-sygdom og omkring 524.000 danskere lever i dag med en hjerte-kar-sygdom (1).
  • Langt flere overlever en hjertesygdom end tidligere. Antallet af dødsfald, som skyldes hjerte-kar-sygdom, er halveret fra 1995 til 2018 (1).
  • 17 procent af hjertepatienterne ved ikke, hvor de skal henvende sig, hvis de får problemer, efter at de er blevet behandlet på et sygehus (2).

Kilder

  1. Hjerteforeningen. Hjertetal.dk. 2020.
  2. Christiansen, N.S., Zinckernagel, L., Zwisler, A. et al., 2015. ”Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats”. Hjerteforeningen & Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, København.

Nyttige dokumenter og links