GIV LIV

Sammenhængende patientforløb

Hjerteforeningen mener, at hjertepatienterne skal sikres en bedre overgang mellem sektorer og et mere sammenhængende behandlingsforløb, der er tilpasset den enkeltes behov.

Mange patienter oplever i dag udfordringer i forbindelse med sektorovergange, eksempelvis mellem sygehus og kommune. En femtedel af hjertepatienterne ved ikke, hvor de skal henvende sig, hvis de får det værre, efter at de er blevet udskrevet fra hospitalet. Samtidig overlever langt flere hjertepatienter i dag mødet med en hjertesygdom, hvorfor et stigende antal patienter skal leve et liv som kronisk syg med alt, hvad det indebærer. Derfor er det afgørende, at overgangen mellem kommuner og regioner bliver gnidningsfri, samt at patienten får et sammenhængende, tilpasset forløb.

Hjerteforeningen anbefaler

 • At Sundhedsstrukturkommissionen har fokus på at sikre en styrket sammenhæng på tværs af sundhedsvæsenet. Dette kan fx være gennem mere forpligtende samarbejdsstrukturer mellem det specialiserede og det nære sundhedsvæsen.
 • At der skabes bedre sammenhæng i patientforløbene, fx gennem brug af brobygningsmedarbejdere. Det kan være brobyggersygeplejersker i delestillinger mellem hjerteafdelinger eller satellitfunktioner, hvor sundhedspersonale fra hospitalerne også er til stede i de lokale sundhedshuse, som det er gjort i Region Midtjylland.
 • At digitalisering indtænkes som et væsentligt redskab for at skabe bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet, fx ved øget brug af hjemmemonitorering og digitale konsultationsløsninger, for dem som ønsker det.
 • At digitalisering indtænkes i samarbejdet mellem sektorer. Dette kan fx være gennem digitale konsultationer, som gør det lettere at have patienter, sygehuse, praktiserende læger og andre relevante sundhedsmedarbejdere til stede i samme rum.
 • At der sikres et systematisk og automatisk dataflow mellem sektorerne, så data følger patienten. Det kan fx være ved at udbrede it-løsninger som SAMBLIK-diabetes, der giver de sundhedsfaglige et overblik over hele patientens forløb. På den måde undgår patienten at skulle starte forfra ved overgangen til en ny sektor.

Fakta

 • Hver år rammes over 56.400 danskere af en hjerte-kar-sygdom, og omkring 524.000 danskere lever i dag med en hjerte-kar-sygdom (1).
 • Langt flere overlever en hjertesygdom end tidligere. Antallet af dødsfald, som skyldes hjerte-kar-sygdom, er halveret siden 1995 (1).
 • En femtedel af hjertepatienterne fortalte i en undersøgelse fra 2021, at de ikke fik information om, hvor de kunne henvende sig, hvis de fik det værre (2).
 • Hver tiende hjertepatient fik ikke information om, hvilke undersøgelser og behandlingsforløb vedkommende skulle igennem (2).
 • Knap 19 procent af hjertepatienterne oplevede, at der ikke var en læge eller sygeplejerske på sygehuset, som havde overblik over deres forløb (2).

Kilder

 1. Hjerter i tal. Hjerteforeningen. https://hjerteforeningen.dk/alt-om-dit-hjerte/noegletal/.
 2. Johnsen N.F. m.fl. Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse af hvordan hjertepatienter oplever livet med en hjertesygdom og mødet med sundhedsvæsenet. København: Hjerteforeningen; 2021.

Nyttige dokumenter og links

Indholdet er opdateret 12. juli 2023