GIV LIV

Hjerteforeningens mission, vision og målsætninger

 

Created with Sketch.

Mission: Hjerteforeningen vil vinde kampen mod hjertesygdom gennem forskning, forebyggelse og patientstøtte

Created with Sketch.

Vision: Liv uden hjertesygdom

Fem strategiske målsætninger sætter retningen for Hjerteforeningens indsatser

Hjerteforeningen hjælper børn og unge med at passe på deres hjerter

Hjerteforeningen hjælper højrisikogrupper med at passe på deres hjerter

Hjerteforeningen kæmper for akutindsats af høj kvalitet

Hjerteforeningen kæmper for bedre livskvalitet for hjertebørn og deres pårørende

Hjerteforeningen kæmper for bedre livskvalitet for hjertepatienter og deres pårørende