Hjerteforeningen støtter formodet samtykke til organdonation

I dag skal danskerne selv aktivt tilmelde sig Donorregistret, hvis de ønsker at være organdonor og dermed hjælpe andre mennesker. Danskerne er tilbageholdende med at registrere sig som organdonor, og der er lange ventelister til at modtage et organ. Formodet samtykke til organdonation indebærer, at alle borgere som udgangspunktet kan betragtes som organdonorer. Det betyder, at borgeren selv aktivt skal sørge for at tilkendegive sin modstand mod at være organdonor.

Hjerteforeningen anbefaler:

 • At anbefalingerne i den nationale handlingsplan for organdonation følges, således at ventetids-problematikken løses, og så mange som muligt med behov for et nyt organ får mulighed for transplantation
 • At der arbejdes for at sikre en fortsat positiv holdning i befolkningen til organdonation og transplantation, således at flere danskere tager aktivt stilling til organdonation, så længe formodet samtykke ikke er en realitet
 • At der arbejdes på at sikre, at de sundhedsprofessionelle i sundhedsvæsenet gør patienterne opmærksom på muligheden for at tilmelde sig Donorregistret.

Fakta:

 • I 2017 fik 374 patienter et nyt organ, og heraf fik 25 patienter et nyt hjerte (1).
 • I 2017 stod 448 patienter på venteliste til et nyt organ, og 32 døde mens de ventede på et nyt organ (1).
 • I 2017 blev der i gennemsnit anvendt 3-4 organer pr. donor (1).
 • Godt 1 million danskere var registreret i Donorregistret ved udgangen af 2017 (1).
 • 79 procent af de registrerede i Donorregistret har givet fuld tilladelse til, at alle organer kan gives videre (1).
 • 80 procent af danskerne har en positiv holdning til organdonation (2).

Kilder:

 1. Dansk Center for Organdonation, https://organdonor.dk/tal-og-statistik/.
 2. Sundhedsstyrelsen, https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/organdonation/holdningsundersoegelser.

 HER KAN DU HENTE EN PDF-UDGAVE AF “ORGANDONATION”