Ændret behandling af betændelse på hjerteklapperne giver danske patienter færre nyreskader. Det viser forskning støttet af Hjerteforeningen

anders_dahl_130

Betændelse på hjerteklapperne er en dødelig sygdom. Heldigvis rammes kun knap 500 danskere årligt, men selv med den bedste behandling med
flere typer antibiotikum, som gives direkte i blod-
banen, og eventuel operation, dør 30-40 procent af
de ramte.

De patienter, hvor betændelsen skyldes bakterier kaldet enterokokker, får bl.a. antibiotikaet gentamicin, som kan give nyreskader, hvis behandlingen foregår over længere tid. Derfor valgte danske læger i 2007, at forkorte den tid, patienterne får gentamicin, fra fire uger til to uger.

Hvad lægerne den gang ikke vidste, var om den kortere behandling ville gå ud over overlevelsen. Det er nu blevet undersøgt.

– Vi har evalueret, om den beslutning, der blev taget i 2007, også var rigtig, og konklusionen er: Ja, det ser sådan ud, siger Anders Dahl.

Anders Dahl er læge og ph.d.-studerende ved Gentofte Hospitals Hjerteafdeling, og står sammen med sine kollegaer fra Gentofte Hospital og Rigshospitalet bag undersøgelsen, der er støttet af Hjerteforeningen.

Nye retningslinjer skåner nyrerne
Overlevelsen er lige så god for patienter, der får den korterevarende behandling, som for dem, der behandles i længere tid. Men de slipper med mindre skade på nyrerne. Det viser undersøgelsen, der netop er offentliggjort i tidsskriftet Circulation.

De færre nyreskader vil komme patienterne til gavn, vurderer Anders Dahl.

– Vores studie er ikke stort nok til at vise en direkte effekt på overlevelsen, men den effekt vil formodentlig komme over tid. For når patienterne får påvirket nyrefunktionen, ved vi, at det går dem dårligere i fremtiden, hvis de fx bliver indlagt igen. Så vores resultater viser, at det var et godt valg at implementere de nye retningslinjer, og at det er relevant at gå ned i behandlingstid med gentamicin, siger Anders Dahl.

Danmark kan blive foregangsland
Indtil videre er Danmark det eneste land, hvor gentamicin-behandlingen er sat helt ned til to uger. Anders Dahl håber nu, at de nye resultater vil få andre lande til at følge efter med nye retningslinjer.

Hjerteforeningens forskningschef, overlæge og professor Gorm B. Jensen, er glad for udbyttet af Hjerteforeningens forskningsstøtte.

– Nu har vi fået vist, at det er en god idé at forkorte behandlingen med gentamicin af patienter med hjerteklapbetændelse. Det betyder, at vi potentielt kan redde flere liv herhjemme, men også i udlandet, hvis retningslinjerne ændres tilsvarende som i Danmark, siger Gorm B. Jensen.

Hjerteforeningen støtter endnu et projekt, der skal forbedre behandlingen af patienter med betændelse på hjerteklapperne. Det foregår også i et samarbejde mellem hjerteafdelingerne på Rigshospitalet og Gentofte Hospital samt flere andre hjerteafdelinger i hele Danmark.

Her undersøger lægerne, om patienterne efter de første to uger kan slippe med kun at tage antibiotika i tabletform, og de derfor kan komme hjem fra hospitalet langt tidligere i behandlingsforløbet.