Projektets originale titel – Effects on platelet function when combining physical activity with anti-platelet drugs: Implications for anti-thrombotic treatment strategies

Baggrund
Blodplader er små celler i blodet, som er vigtige for reparation af skader på blodkar, men som også i høj grad er involveret i dannelsen af blodpropper. Ved åreforkalkning og kredsløbssygdomme forøges blodpladernes aktivitet uhensigtsmæssig. Dette medfører en øget risiko for blodpropper i hjertet, hvilket kan være livstruende. Efter at man har haft en blodprop er risikoen for udviklingen af endnu en blodprop væsentlig større, og forebyggelse af nye blodpropper spiller en vigtig rolle i behandlingsstrategien. Patienter ordineres derfor medicin, som sænker blodpladernes aktivitet, og de opfordres til en sundere livsstil for at mindske risikoen for hjertekarsygdomme. Men selv om de patienter der overlever en akut blodprop i hjertet efterfølgende behandles med blodpladehæmmende medicin, ses der stadig en dødelighed på ca. 10 % indenfor det første år. Mere viden om blodplader og forebyggende behandling mod dannelse af blodpropper er derfor nødvendig.
Formål
Det er kendt at fysisk aktivitet har flere positive effekter på hjertet og blodkarrenes sundhed, men hvordan fysisk aktivitet påvirker blodpladerne er endnu uklart. Formålet med dette projekt er at undersøge, hvordan regelmæssig motion påvirker blodpladernes funktion, samt hvorvidt fysisk aktivitet ændrer effekten af blodpladehæmmende medicin.

Projektet består af to studier i raske midaldrende mænd: Det første studie undersøger blodkar- og blodpladefunktion i tre grupperinger af mænd med forskellig træningsstatus (utrænede, moderat trænede eller meget veltrænede). I det andet studie trænes tidligere inaktive mænd i en periode (10 uger) ved cykling. Mændene indtager medicin, som sænker blodpladernes aktivitet, før og efter træningsinterventionen for at undersøge om medicinens effekt på blodpladerne ændres, når mændene bliver mere trænede. I begge studier undersøges blodpladernes funktion og sammenlignes med blodkarrenes funktion, som også måles i studierne. Sammenligningen mellem blodpladers og blodkarrenes funktion foretages fordi man ved, at blodkarrene frigiver kemiske stoffer, som i høj grad påvirker blodpladerne.

Betydning
Dette projekt har to overordnede betydninger:

1. Ny viden om i hvor høj grad fysisk aktivitet kan forbedre reguleringen af blodplader og derved mindske risikoen for blodpropper, som vil være vigtig for anbefalinger om fysisk aktivitet.

2. Kendskab til i hvor høj grad fysisk aktivitet ændrer på effektiviteten af blodplade medicin. Dette er et vigtigt led i individuel tilpasning af medicinering i forhold til et individs fysiske aktivitets niveau.

Ny viden 
Projektet indbefatter en unik kobling af fysiologi og farmakologi og har en stor klinisk relevans. Projektet er i stand til at afdække nye aspekter vedrørende samspillet mellem blodpladernes og blodkarrenes funktion og fysisk aktivitet. Specifikt vil projektet kunne bidrage med ny viden om, hvorvidt fysisk aktivitet påvirker funktionen af blodkar og blodplader, således at blodplade medicinens effektivitet ændres. Denne viden forventes kunne bidrage til mere individualiserede anbefalinger og mere optimal dosering af blodplade medicin i forbindelse med forebyggelse og behandling af hjertekarsygdomme.

Bekræftes hypotesen i dette studie, vil det næste skridt være at undersøge samspillet mellem fysisk aktivitet og blodplade medicin hos patienter med hjertekarsygdom.

Projektet forventes at være færdigt: 2018-07-31