Tobaksforurenet luft (tidligere kaldet passiv rygning) er betegnelsen for den tobaksrøg, som en person bliver udsat for ved at indånde andres røg. Den såkaldte side-strøms-røg opstår ved forbrænding at tobak og indeholder de samme kemiske stoffer som den røg, de aktive rygere inhalerer ved rygningen.

Hvert år dør ca. 900 danskere som følge af udsættelse for tobaksforurenet luft, det vil sige på grund af udsættelse for passiv rygning eller ophold i tobaksforurenet lokaler.

En ryger får selv omkring 20% af røgen. Resten går ud i omgivelserne sammen med den røg, som rygeren puster ud i rummet. På den måde udsættes passive rygere også for de ca. 4000 skadelige stoffer, som tobaksrøgen indeholder, som for eksempel tjære, nikotin og kulilte. Selv efter udluftning kan der stadigvæk findes potentielt skadelige partikler i rummet. Hvis den passive ryger selv er ryger er vedkommende endnu mere udsat, fordi vedkommende både inhalerer røgen fra sin egen cigaret og fra side-strøms-røgen.

Passiv rygning påvirker dit hjerte
Når du udsættes for tobaksforurenet luft påvirker det dit hjertes sundhed og din risiko for hjerte-kar-sygdom øges. Specielt nikotin og kulilte øger risikoen for udvikling af hjerte-kar-sygdom, som iskæmisk hjertesygdom. Hvis du allerede har en hjertesygdom, skal du være særlig opmærksom på passiv rygning.

Studier peger på en direkte sammenhæng mellem udsættelse for tobaksforurenet luft og koronar hjertesygdom (hjertekramper og blodprop i hjertet). Derudover øges din risiko for akut hjertesygdom (AMI) med 25-35% når du udsættes for tobaksforurenet luft.

Udsættelse for tobaksforurenet luft øger også din risiko for lungekræft og kroniske luftvejslidelser, herunder nedsat lunge funktion og infektioner, samt forværring af astma. Desuden øger udsættelse for tobaksforurenet luft risikoen for karsygdomme i hjernen, brystkræft og blandt gravide ses en øget risiko for nedsat vækst hos fostre. Tobaksrøgen er altså også farlig for dig, som ikke ryger.

Derfor kan passiv rygning give hjertesygdomme
Når du som ikke-ryger indånder tobaksforurenet luft aktiveres dine blodplader i blodbanen. Blodpladerne klumper sammen og beskadiger karvæggen, hvilket øger risikoen for at der dannes en blodprop. Blodproppen kan dannes i hjertet eller føres til hjertet via blodstrømmen fra andre steder i kroppen. Dertil nedsættes kroppens naturlige evne til at opløse blodpropper og blodgennemstrømningen gennem hjertets kar nedsættes når du udsættes for passiv rygning.

Hvis du kan undgå passiv rygning, nedsættes risikoen for hjertesygdom igen. Det samme gælder for rygere, der ophører med at ryge.

Akutte gener ved passiv rygning
Udsættelse for tobaksforurenet luft kan også lede til en række akutte gener. Nogle af de almindelige gener er:

  • Lugtgener
  • Svie og irritation i øjnene
  • Tørhed og irritation i halsen
  • Let til hoste
  • Hovedpine
  • Astmaanfald

 

Kilde: Involuntary smoking, Summary of Data Reported and Evaluation. Vol. 83 2002. International Agency for Research on Cancer.