Ductus arteriosus er navnet på den normale forbindelse mellem kroppens store blodkredsløb og lungekredsløbet i fostertilstanden.

Før fødslen er der fri passage for blod gennem ductus arteriosus mellem de to kredsløb, så blodet løber uden om lungerne. Normalt lukker ductus arteriosus inden for få timer efter fødslen.

Lukker ductus ikke, vil en del af blodet i aorta passere over i lungepulsåren, fordi blodtrykket i denne er væsentligt lavere. En ductus, som ikke lukker, er ret normal hos præmature børn, men ses sjældnere hos børn født til tiden.

Som regel drejer det sig kun om en lille mængde blod, men ved større åbninger kan der udvikles åndenød, forhøjet blodtryk i lungerne, hjertesvigt og for langsom vækst. Hvis det sygdommen giver symptomer, lukkes ductus straks ved et kirurgisk indgreb.