Hjerteforeningen ønsker at inspirere de mange sygehuse og kommuner, som hver dag forsøger at inkludere deres mest sårbare borgere, til hjerterehabiliteringen. For der er stort behov. Heldigvis oplever vi i Hjerteforeningen en stigende interesse for hjerterehabiliteringsområdet. Vi møder dog også uklarheder i forhold til at vide, hvem de sårbare er, at have overblik over egnede tilbud og indsigt i, hvad det kræver af personalet og organiseringen at praktisere. Til inspiration præsenterer vi her på siden derfor tre gode bud på socialdifferentieret hjerterehabilitering og en række læringspunkter.

150x207_socialdifferentieret_hjerterehab_rapport

Hent idékataloget her