En forundersøgelse af hjertebørns udfordringer og behov

Denne rapport præsenterer fund fra en kvalitativ undersøgelse af hjertebørns udfordringer og behov i relation til livet som hjertebarn. Undersøgelsen er en del af en
større forundersøgelse, som vil danne baggrund for en stor, national spørgeskemaundersøgelse om familielivet med et hjertebarn, som Hjerteforeningen planlægger at gennemføre i 2022-2023.

Undersøgelsen er dermed et led i en større kortlægning af udfordringer og behov, som hjertebarnsfamilier oplever, som skal sikre, at alle Hjerteforeningens tilbud er relevante og fokuserede. På den måde kan Hjerteforeningen bidrage bedst muligt til bedre livskvalitet for hjertebarnsfamilierne samt være  en aktiv medspiller i familiernes kamp for en god hverdag med et barn med medfødt hjertesygdom.

Hjerteforeningen, Team Analyse, 2022