En røgfri hovedstad i 2025 – på frivillig basis og uden løftede pegefingre. Det er visionen for partnerskabet Røgfrit København.

I København bor der knap 80.000 mennesker, som ryger. Vi ved, at ca. syv ud af ti ønsker at stoppe, men rygestop kan være svært.

Derfor har Københavns Kommune lanceret Røgfrit København 2025, hvor vi sammen med københavnerne og de københavnske virksomheder, foreninger og organisationer vil hjælpe flest muligt til at blive røgfri.  Det handler ikke om et forbud. Tværtimod. Kbh. satser på at blive en røgfri by ad frivillig vej. I vores arbejde stræber vi efter at være hensynsfulde, inkluderende og yde god hjælp og støtte til alle københavnske rygestoppere.

Målet er, at kun fire procent af hovedstadens indbyggere ryger i 2025. Det svarer til 18.000 københavnere og vil bl.a. betyde at alle dem, som i dag ønsker at holde op med at ryge, får deres ønske opfyldt. Vores mål er ambitiøst, men vi tror på, at vi kan nå det. Hvis vi samarbejder. Mangfoldighed og lokalt ejerskab er vejen frem. Derfor vil vi gerne have så mange som muligt med.

Visionen for Røgfrit København 2025

•Alle københavnere skal kunne leve et langt liv med høj livskvalitet
•Alle rygere fortjener støtte og hjælp til at blive røgfri
•Alle har ret til luft fri for tobaksrøg
•Det er uacceptabelt, at børn og unge påvirkes til et liv med tobaksafhængighed

31 partnere er i dag med i Røgfrit København. Heriblandt skoler, plejehjem, lokalråd, fagforeninger, sygdomsbekæmpende organisationer og private virksomheder.

Læs mere på https://rogfritkbh.kk.dk/da

Hjerteforeningens repræsentant Simon Rask, kan kontaktes på srask@hjerteforeningen.dk